Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

II SA/Lu 323/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-26

świadczenia nastąpiła z uwagi na wystąpienie negatywnej przesłanki z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2020, poz...
świadczenia rodzinne w koordynacji z organem emerytalno - rentowym, by nie pozostawić osoby uprawnionej bez należnego jej (niezbędnego dla życia) świadczenia...

I GZ 81/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-21

jego rodzina, czy poszczególni jej członkowie korzystali w wymienionym okresie ze świadczeń pomocy społecznej (rodzaj, wysokość), otrzymywali świadczenia rodzinne i w jakiej...

I GSK 447/16 - Wyrok NSA z 2018-04-11

ich daną procedurą celną ma charakter sporadyczny i których rodzaj i ilość wskazują, że są przeznaczone do użytku prywatnego, osobistego lub rodzinnego osób...
, których objęcie daną procedurą celną ma charakter sporadyczny i których rodzaj i ilość wskazują, że są przeznaczone do użytku prywatnego, osobistego lub rodzinnego ich odbiorców...

I SA/Bk 83/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-05-09

, ma przyznane świadczenie emerytalne, korzysta z pomocy lekarza rodzinnego. Skarżąca jest również zameldowana w Polsce, a kontrolujący organ nie podjął decyzji o wszczęciu...
na jej nazwisko, rozliczanie się z fiskusem w Polsce, przyznanie świadczenia emerytalnego w kraju, korzystanie z lekarza rodzinnego, korzystanie z pojazdu marki LEXUS, objętego...

GZ 72/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego. W dodatkowym oświadczeniu, złożonym na wezwanie Sądu pierwszej instancji, Skarżący ograniczył się jedynie do przedstawienia...
takich danych, które mogły świadczyć o jego złym stanie majątkowym i braku dochodów. Skarżący oświadczył, że pozostaje w związku małżeńskim, ale posiada z małżonką...

GZ 64/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

jego rzeczywistych możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego. W dodatkowym oświadczeniu, złożonym na wezwanie Sądu pierwszej instancji, Skarżący ograniczył...
się jedynie do przedstawienia takich danych, które mogły świadczyć o jego złym stanie majątkowym i braku dochodów. Skarżący oświadczył, że pozostaje w związku małżeńskim, ale posiada z małżonką...

GZ 69/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

jego rzeczywistych możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego. W dodatkowym oświadczeniu, złożonym na wezwanie Sądu pierwszej instancji, Skarżący ograniczył...
się jedynie do przedstawienia takich danych, które mogły świadczyć o jego złym stanie majątkowym i braku dochodów. Skarżący oświadczył, że pozostaje w związku małżeńskim, ale posiada z małżonką...

GZ 63/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

jego rzeczywistych możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego. W dodatkowym oświadczeniu, złożonym na wezwanie Sądu pierwszej instancji, Skarżący ograniczył...
się jedynie do przedstawienia takich danych, które mogły świadczyć o jego złym stanie majątkowym i braku dochodów. Skarżący oświadczył, że pozostaje w związku małżeńskim, ale posiada z małżonką...

GZ 67/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

jego rzeczywistych możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego. W dodatkowym oświadczeniu, złożonym na wezwanie Sądu pierwszej instancji, Skarżący ograniczył...
się jedynie do przedstawienia takich danych, które mogły świadczyć o jego złym stanie majątkowym i braku dochodów. Skarżący oświadczył, że pozostaje w związku małżeńskim, ale posiada z małżonką...

GZ 70/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego. W dodatkowym oświadczeniu, złożonym na wezwanie Sądu pierwszej instancji, Skarżący ograniczył się jedynie do przedstawienia...
takich danych, które mogły świadczyć o jego złym stanie majątkowym i braku dochodów. Skarżący oświadczył, że pozostaje w związku małżeńskim, ale posiada z małżonką...
1   Następne >   +2   +5   10