Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

II SA/Bd 406/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-06-03

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
. 17 ust. 1, ust. 3, ust.4, art. 17 lit. b, art. 20 ust. 3, art. 24 ust. 4, art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy z. dnia 28 listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych (Dz...

V SA/Wa 368/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-27

, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, Sąd wywiódł, że warunkiem otrzymania tego dodatku jest sam fakt świadczenia pracy...
pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku...

III SA/Gl 730/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-05

zaświadczenia o wysokości ewentualnych pozostałych wynagrodzeń, honorariów i innych należności oraz świadczeń pobieranych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zarówno...
rodzinnym oraz oświadczenie strony o niezatrudnieniu lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym...

I SA/Gl 101/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-13

socjoterapii (Dz. U. Nr 178, poz. 1833 z późn. zm.) nieletni, wobec którego sąd rodzinny orzekł o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku...
o tym sąd rodzinny, wskazany ośrodek oraz rodziców lub opiekunów, zaś starosta wydaje skierowanie dla nieletniego do wskazanego przez ORE ośrodka i przekazuje skierowanie...

II SA/Po 1019/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-21

nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć nawet przy użyciu największego wysiłku. Przy ocenie winy pod rozwagę należy brać również okoliczności świadczące...
(szczepienia przeciw covid), częste nieobecności pod adresem zamieszkania oraz dwa pogrzeby rodzinne nie dały mi możliwości na prawidłowe odebranie korespondencji i prawidłowe...

V SA/Wa 1875/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-20

, iż o umorzenie przedmiotowej należności zwrócił się D. K. załączając szereg dokumentów obrazujących jego sytuację materialną, rodzinną i zdrowotną; oceniając je wskazano...
. Nie oceniono zaś sytuacji rodzinnej, a także zdrowotnej., VI. Widząc potrzebę przeprowadzenia tych czynności należy przypomnieć, rolę jaką pełnią decyzję uznaniowe...

II OSK 2925/17 - Wyrok NSA z 2019-10-15

kwalifikacyjnego spowodowany niestawiennictwem rodzica z dzieckiem we wskazanym podmiocie leczniczym wbrew twierdzeniom skarżącej, nie świadczy o niewykonalności obowiązku...
. 8 ust. 2 Konwencji. Stanowiąc o prawie poszanowania życia prywatnego i rodzinnego w art. 8 ust. 2 Konwencji wyznaczono granice, przyjmując, że niedopuszczalna...

II SA/Bd 827/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-14

przepisów prawa budowlanego. Opłata ta jednak jest świadczeniem dobrowolnym, alternatywnym w zamian za odstąpienie od nakazania rozbiórki. Z treści art. 49 ust. 3 p.b....
budowlanych w rodzinnych gospodarstwach rolnych., Z analizy akt administracyjnych sprawy oraz uzasadnień skarżonych postanowień wynika, że organy nadzoru budowlanego co prawda...