Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Op 151/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-08-29

również dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, które należało zakwalifikować do źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza. W tym zakresie ustalono...
, że w 2012r. S. K. wraz z małżonką M. K. dokonali sprzedaży nieruchomości (na prawach wspólności ustawowej) zgodnie z aktami notarialnymi:, - Repertorium A nr [...] z dnia...

I SA/Gl 232/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-01

[...] Nr [...] w sprawie określenia wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w P., powiat...
nieruchomość położoną w P., o pow. [...]a [...]m2, zabudowaną budynkiem rekreacyjno-wypoczynkowym za cenę [...]zł. Po sprzedaży nie zostało złożone oświadczenie o przeznaczeniu...

I SA/Łd 144/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-26

- w roku ... ., Uzyskane przychody ze sprzedaży ww. nieruchomości podatnik zakwalifikował do przychodów zwolnionych z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym...
....., stwierdzono, iż: w dniu [...]. aktem notarialnym Rep. Nr .../....podatnik dokonał wraz z żoną sprzedaży nieruchomości położonej w Ł. przy ul. P., składającej się z działki...

I SA/Wr 34/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-23

w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą nieruchomości., We wniosku wspólnym złożonym przez Skarżącego i E. N. (dalej: Zainteresowani) przedstawiono...
(dalej: Spółka A) następujące nieruchomości: Zabudowaną działkę gruntu nr [...] położoną we W. (działka w chwili sprzedaży zabudowana była budynkami przemysłowymi...

I SA/Wr 634/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-01-24

z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę Banku. Z uzyskanej kwoty są spłacani wierzyciele spadkodawczyni. Szybka sprzedaż Nieruchomości była jedynym sposobem na zatrzymanie...
z powyższym opisem zadano następujące pytanie., Czy sprzedaż Nieruchomości spowodowała powstanie przychodu u Wnioskodawcy w PIT, a jeżeli tak, to w jaki sposób Wnioskodawca...

I SA/Łd 1157/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-03-05

25.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości., W uzasadnieniu tej decyzji podał, że w dniu 1 września 2005 r., na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego...
w W. oświadczenie, że środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczą w ciągu dwóch lat na cele mieszkaniowe., Dalej organ odwoławczy wywodził, że według ustaleń Naczelnika...

II FSK 45/11 - Wyrok NSA z 2012-07-20

, że 'przychód uzyskany w 2004 r. ze sprzedaży nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym'., W odpowiedziach na skargi Dyrektor Izby Skarbowej...
. (w tym roku podatkowym skarżący sprzedali nieruchomość) i stwierdził, że nie wszystkie przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10...

I SA/Gl 227/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-25

. Nr [...] w sprawie określenia podatnikowi wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w P...
podatkowy wezwał podatnika w celu rozliczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości., Odpowiadając na wezwanie, J. M. wyjaśnił, iż sprzedana...

I SA/Łd 546/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-07-29

podatnik nie wykazał przychodów ze sprzedaży nieruchomości położonej w Ł., przy ul. A. 2a oraz z udziałów w nieruchomościach położonej w Ł. przy, ul B. 13, jako uzyskanych...
podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży nieruchomości położonej w Ł. przy ul. A. 2a oraz z udziałów w nieruchomościach położonej w Ł. przy ul. B...

I SA/Go 52/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-19

skarżącemu wysokość zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w dniu [...] czerwca 2008r. według...
notarialnym Rep. nr [...] strona dokonała sprzedaży nieruchomości, nabytej w dniu [...] grudnia 2004r., położonej w [...], stanowiącej działkę nr [...], obszar 0,1033 ha...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100