Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 596/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-12

- przedmiotem transakcji pomiędzy nimi były jedynie puste faktury, za które otrzymywał po [...] za każdy wystawiony litr paliwa. GK dodał, że Pan A brał z kolei...
nie dostarczał, zajmował się jedynie wypisywaniem dla wszystkich swoich kontrahentów 'pustych' faktur VAT., W dniu [...] przeprowadzono w Komendzie Wojewódzkiej Policji...

III SA/Wa 1934/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-07

brak wyjaśnienia jego udziału w procederze wystawiania pustych faktur i relacji pomiędzy zeznaniami wskazanych świadków i pozyskanych z Prokuratury Okręgowej w C. wyjaśnień...
., sygn. akt II FSK 42/09)., Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że Skarżący był aktywnym uczestnikiem procederu i świadomie akceptował 'puste' faktury...

III SA/Wa 1553/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

, były to tzw.,.puste' faktury., Organ I instancji nie kwestionuje faktu istnienia towaru będącego przedmiotem sprzedaży dokonanej przez Lechosława Podedwornego w ramach...
faktur DIS zwrócił uwagę na to, ze kontrahent wymienionych podmiotów będący jednocześnie formalnym źródłem towaru - A. C. - przyznał, że wystawiał tzw. puste faktury VAT...

III SA/Wa 2362/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

, że faktury VAT wystawione w 2009 r. przez Skarżącą na rzecz podmiotu S. Sp. z o. o. nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i są tzw. 'pustymi...
'puste' faktury. Fakturom tym nie towarzyszyły żadne czynności, odbiorca miał więc także świadomość ich fikcyjnego charakteru. Faktury te zostały przekazane kontrahentowi...

III SA/Wa 744/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-28

G. nie realizowali faktycznych dostaw paliwa, a wystawione przez tych dostawców faktury nie potwierdzały rzeczywistego obrotu olejem napędowym, będąc jedynie 'pustymi...
, P. nie dokumentowały dostaw oleju napędowego do firmy G., były 'pustymi' fakturami, dostaw oleju napędowego od tych firm nie było, a na rzeczywiste dostawy paliwa...

I SA/Ke 144/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-06-26

w którym skarżąca dokonywała zakupów złomu. Kontrole podatkowe wykazały posługiwanie się przez te firmy pustymi fakturami dokumentującymi rzekome zakupy złomu w firmie 'B...
Wielobranżowym 'B. ' sp. j. J.M. , M.M. i K.K. wykazała, że firma ta posługiwała się pustymi fakturami stwierdzającymi rzekome zakupy złomu, za okresy: od 1 stycznia 2007 r...

I SA/Ke 150/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-06-26

dokonywała zakupów złomu. Kontrole podatkowe wykazały posługiwanie się przez te firmy pustymi fakturami dokumentującymi rzekome zakupy złomu w firmie 'B. ' w okresie od stycznia...
. ' sp. j. J.M. , M.M. i K.K. wykazała, że firma ta posługiwała się pustymi fakturami stwierdzającymi rzekome zakupy złomu, za okresy: od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia...

I SA/Ke 151/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-06-26

złomu. Kontrole podatkowe wykazały posługiwanie się przez te firmy pustymi fakturami dokumentującymi rzekome zakupy złomu w firmie 'B.' w okresie od stycznia 2007 r...
. i K. K. wykazała, że firma ta posługiwała się pustymi fakturami stwierdzającymi rzekome zakupy złomu, za okresy: od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. i od 1...

I SA/Ke 143/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-06-26

posługiwanie się przez te firmy pustymi fakturami dokumentującymi rzekome zakupy złomu w firmie 'B' w okresie od [...] 2007 r. do [...] 2008 r., 'C' w okresie...
ich sprowadzała się do wystawiana faktur mających na celu legalizację złomu niewiadomego pochodzenia i wyłudzaniu podatku VAT. Osoby te posługiwały się pustymi fakturami wystawionymi...

I SA/Ke 147/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-06-26

, w którym skarżąca dokonywała zakupów złomu. Kontrole podatkowe wykazały posługiwanie się przez te firmy pustymi fakturami dokumentującymi rzekome zakupy złomu w firmie 'B. ' w okresie...
Wielobranżowym 'B. ' sp. j. J.M. , M.M. i K.K. wykazała, że firma ta posługiwała się pustymi fakturami stwierdzającymi rzekome zakupy złomu, za okresy: od 1 stycznia 2007 r. do 31...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100