Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 884/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-22

pozwolenie pa budowę jest zobowiązany do jej przeniesienia na rzecz innego podmiotu o ile tylko zostały spełnione wskazane w tym przepisie przesłanki. W konsekwencji...
organ administracyjny nie może odmówić przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli tylko wnioskodawca przyjmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji o pozwoleniu...

II SA/Wr 174/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-07

i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku hotelu wraz z przyłączami oddala skargę. Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu decyzją z dnia...
organ I instancji zatwierdził projekt budowlany i udzielił skarżącemu pozwolenia na budowę budynku hotelu wraz z przyłączami na posesji przy ul. [...] we W. wraz z przebudową...

II SA/Ol 823/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-29

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę. W dniu 18 października 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
organem I instancji) z dnia '[...]' o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku skarżącego z dnia 13 marca 2015 r. o wydanie pozwolenia na budowę...

IV SA/Po 135/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-14

[...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę Decyzją z dnia [...]października 2007 r...
. Prezydent Miasta P. zatwierdził projekt budowlany i udzielił Z. T. Sp. z o.o. w P. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze...

II OSK 3322/14 - Wyrok NSA z 2016-10-12

o ostateczną decyzję Wojewody [...] z dnia [...] października 2008 r. o pozwoleniu na budowę., Po zrealizowaniu inwestycji i po udzieleniu pozwolenia na użytkowanie...
[...] o pozwoleniu na budowę. W następstwie ponownie przeprowadzonego postępowania Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] czerwca 2011 r. uchylił w całości decyzję organu...

VII SA/Wa 2914/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-20

[...] nr [...] z dnia [...] października 2013 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej inwestorowi [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...], pozwolenia na budowę hali...
, z siedzibą w [...], pozwolenia na budowę hali usługowo-magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą: wartownię, drogi wewnętrzne...

II SA/Sz 1375/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-01

. na decyzję Wojewody Z. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oddala skargę. Wojewoda...
. z [...] r., Nr [...], znak: [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej G. P. pozwolenia na budowę - orzekł o utrzymaniu w mocy decyzji organu I instancji...

II SA/Sz 1332/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-01

. na decyzję Wojewody Z. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oddala...
decyzji Starosty K. z [...]., Nr [...], znak: [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie K. P. pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji...

II SA/Sz 1395/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-08

. na decyzję Wojewody Z. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oddala skargę...
Starosty K. z [...]., Nr [...], znak: [...], zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie K. P. pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej obręb...

II SA/Sz 1334/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-01-25

wygaśnięcie decyzji Starosty K. z [...] r., Nr [...], znak: [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gmina K. pozwolenia na budowę - orzekł o utrzymaniu w mocy...
. pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obręb geodezyjny C. na dz. nr [...]. Zawiadomieniem z 17 lutego 2017 r. organ I instancji wszczął z urzędu...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100