Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 699/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-02-12

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; II...
z dnia [...] r., dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności: pobytu dzieci w przedszkolach publicznych ponad podstawę programową...

I FSK 2418/18 - Wyrok NSA z 2022-04-21

Informacji Skarbowej z dnia 27 lutego 2018 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.720.2017.2.MN w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną. 1. Wyrok Sądu pierwszej...
. nr 0111-KDIB3-2.4012.720.2017.2.MN w przedmiocie podatku od towarów i usług, uchylając zaskarżoną interpretację indywidualną w części uznającej stanowisko strony za nieprawidłowe zasądzając...

I SA/Łd 400/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-11-30

Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku od towarów i usług za miesiące styczeń-październik i grudzień 1999 r. 1...
kosztów postępowania sądowego. Decyzją z dnia [...] Urząd Skarbowy Ł. odmówił R. K. stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1999...

I SA/Łd 401/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-11-30

Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku od towarów i usług za miesiące styczeń-grudzień 2000 r. 1) uchyla zaskarżoną...
postępowania sądowego. Decyzją z dnia [...] Urząd Skarbowy Ł.-Ś. odmówił R.K. stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2000...

I SA/Łd 402/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-11-30

Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku od towarów i usług za miesiące styczeń-marzec 2001 r. 1) uchyla zaskarżoną...
postępowania sądowego. Decyzją z dnia [...] Urząd Skarbowy Ł.Ś. odmówił R.K. stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące styczeń, luty i marzec 2001...

I SA/Kr 713/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-05

w K. z dnia 4 kwietnia 2019 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2010r. I. oddala skargę, co do miesiąca grudnia 2010...
w kwocie [...]zł ([...] złotych). Decyzją z dnia 28 września 2018 r. [...] Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. określił M. M. w podatku od towarów i usług...

I SA/Gd 345/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-05-10

, w wyniku których dokonują na rzecz tych kontrahentów określonych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Za każdym razem ww. spółki wystawiają zgodnie...
z obowiązującymi przepisami faktury, w których wskazana jest zarówno kwota netto, jak i kwota uwzględniająca podatek od towarów i usług. Kwoty netto wynikające z wystawionych...

III SA/Gl 1208/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-26

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w K...
do[...]Urzędu Skarbowego w K. z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące od [...]do [...]1998 r., od [...]do [...]1999 r., za [...]2001...

III SA/Gl 1204/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-26

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w K...
., po rozpatrzeniu odwołania [...] S.A. w K., utrzymał w mocy decyzję [...]Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...]r., nr [...]stwierdzającą nadpłatę w podatku od towarów i usług...

III SA/Gl 1207/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-26

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w K...
wystąpił do [...]Urzędu Skarbowego w K. z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące od [...] do [...] 1998 r., od [...] do [...] 1999 r...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100