Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bd 403/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-25

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2016r. oddala skargi Decyzją z dnia [...] listopada 2018r...
. Prezydent G. ustalił E. B. i S. B. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2016r. w wysokości [...] zł od budynku położonego w G. przy ul...

I SA/Bd 656/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-10

Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2019 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium...
z dnia [...] lutego 2021 r. Burmistrz Ż. określił A. S.A. z siedzibą w W. (skarżąca) wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2019 w kwocie [...]zł...

I SA/Bd 657/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-18

w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2020 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na rzecz...
2021 r. Burmistrz Ż. określił A. S.A. z siedzibą w W. (skarżąca) wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2020 w kwocie [...]zł., W uzasadnieniu decyzji...

I SA/Po 1049/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-11

koszty związane z nieruchomością, takie jak ubezpieczenie, podatek gruntowy, opłaty, podatki, usuwanie odpadów, doprowadzanie energii, gaz, itp. najemca będzie ponosił...
. do 2012 r. ani wynajmujący Y. Sp. z o.o., ani główny najemca Z. nie obciążali spółki, jako wynajmującego, kosztem podatku od nieruchomości w formie odrębnych faktur...

I SA/Wr 1158/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-25

A S. A. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję...
podatkowy pierwszej instancji) z dnia [...] r nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015 r. w zakresie opodatkowania...

I SA/Gd 52/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-02-22

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sygn. akt [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ja decyzję Wójta Gminy...
. nr [...] w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienień od tego podatku, określił A spółce z o.o. wysokość podatku od nieruchomości wynoszącą, w stosunku...

I SA/Wr 990/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-12-09

: podatku od nieruchomości za 2018 rok I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy O. z dnia [...] 2019 r. nr [...] ; II. zasądza od Samorządowego...
: Wójt, organ I instancji) z 28 czerwca 2019 r. nr RF-WP.3120.04.25.2019 w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za 2018 rok...

I SA/Bd 598/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-19

. o. w W. na interpretację indywidualną W. z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną 2. zasądza...
przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości spółka podała, że posiada tytuł prawny do nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości S. (gmina C...

I SA/Po 689/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
od nieruchomości za 2014 r. na kwotę [...]zł., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ wskazał, że w dniu [...] stycznia 2014r. Spółka złożyła deklarację na podatek od nieruchomości...

I SA/Go 217/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-06-28

sp. z o.o. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2009-2014...
2016 r., Nr: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2009-2014., Zaskarżone orzeczenie zostało wydane na podstawie...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100