Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 1844/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-25

. 13 ust. 3 ustawy o opłacie skarbowej - opłaty skarbowe od czynności cywilnoprawnych, w stosunku do których uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli nie powinny...
czynności cywilnoprawne., W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego - likwidator Towarzystwa wnosi o uchylenie obu powyższych decyzji organów podatkowych zarzucając...

SA/Po 3124/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-01-26

skarbowej /Dz.U. nr 90 poz. 405/ uznał, że istnieje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej polegającej na kupnie nieruchomości rolnej...
1   -2   < Poprzednie   6