Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 1540/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-17

r.Nr [...],[...],[...], przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, , , I. uchyla zaskarżone interpretacje indywidualne,, II. zasądza od Ministra Finansów na rzecz...
. z o. o. w K. złożyła wnioski o udzielenie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Kr 185/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-05

Skarbowej w K. z dnia [...] listopada 2018 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Dyrektora Izby...
2012 r., z oprocentowaniem 5%, oraz że pożyczki tej nie zgłosiła w urzędzie skarbowym i nie zapłaciła od niej podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatniczka...

I SA/Go 499/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-22

interpretację Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. Uchyla zaskarżoną indywidualną...
2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresach: - przekształcenia spółki kapitałowej...

III SA/Po 188/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-30

od czynności cywilnoprawnych:, - co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, skoro art. 6 ust. 1 pkt 8 lit a ustawy o podatku od czynności...
elementów spółki kapitałowej, co jednak nie oznacza, iż na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy te spółkę traktować inaczej niż pozostałe spółki...

I SA/Op 296/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-23

nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.202,00 zł z tytułu umowy sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr [...] położonego w N. przy ulicy...
tej notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3.202,00 zł, wyliczony jako 2% wartości lokalu wynoszącej 159.156,00 zł oraz wartości udziału...

I SA/Kr 1399/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-12

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] października 2018 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych skargę oddala W dniu 10 sierpnia 2018r. P...
wypracowane przez spółkę z o.o. do momentu jej przekształcenia w spółkę komandytową. Przy przekształceniu notariusz pobrał od spółki podatek od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Lu 592/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-06

Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych - oddala skargę. Zaskarżoną...
Spółce stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Zaskarżona decyzja wydana została w następującym stanie sprawy., W dniu 30 grudnia 2016 r. do organu...

II FSK 3068/15 - Wyrok NSA z 2017-12-12

. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę kasacyjną. 1. Wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2015 r. o sygn. III SA/Wa 3073/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny...
przez Ministra Finansów w dniu 13 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyrok jest dostępny na stronie internetowej http...

I SA/Wr 83/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-17

podatku od czynności cywilnoprawnych I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; II. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącej A. spółki z o.o....
: Wnioskodawca, Skarżąca) przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych., Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika...

III FPS 2/21 - Uchwała NSA z 2022-02-21

części, nie stanowi prawa majątkowego w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 111...
indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 lutego 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, w którym na podstawie art. 187...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100