Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 1399/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-12

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] października 2018 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych skargę oddala W dniu 10 sierpnia 2018r. P...
wypracowane przez spółkę z o.o. do momentu jej przekształcenia w spółkę komandytową. Przy przekształceniu notariusz pobrał od spółki podatek od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Lu 592/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-06

Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych - oddala skargę. Zaskarżoną...
Spółce stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Zaskarżona decyzja wydana została w następującym stanie sprawy., W dniu 30 grudnia 2016 r. do organu...

II FSK 3068/15 - Wyrok NSA z 2017-12-12

. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę kasacyjną. 1. Wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2015 r. o sygn. III SA/Wa 3073/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny...
przez Ministra Finansów w dniu 13 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyrok jest dostępny na stronie internetowej http...

I SA/Wr 83/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-17

podatku od czynności cywilnoprawnych I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; II. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącej A. spółki z o.o....
: Wnioskodawca, Skarżąca) przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych., Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika...

I SA/Lu 733/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-29

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
cywilnoprawnych w kwocie 9.157,70 zł uchylił zaskarżoną decyzję w całości i orzekł o odmowie zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych., Z uzasadnienia zaskarżonej...

III SA/Wa 3098/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-22

w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2016 r. nr IPPB2/4514-173/16-3/MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla...
podatku od czynności cywilnoprawnych., Zaskarżona interpretacja została wydana w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Skarżąca wystąpiła...

I SA/Łd 791/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-06

komandytowej przez komplementariusza nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i nie należy jej traktować jako zmianę umowy spółki i w konsekwencji...
opodatkować zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych tj. stawką 0,5%?, Przedstawiając własne stanowisko spółka wskazała, że na gruncie...

III SA/Po 1150/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-28

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] czerwca 2013 roku nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych...
również deklarację od podatku od czynności cywilnoprawnych, która wpłynęła do organu podatkowego w dniu 5 września 2012 roku (data nadania 3 września 2002 roku). Podatek...

III SA/Po 1149/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-28

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] czerwca 2013 roku nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych...
również deklarację od podatku od czynności cywilnoprawnych, która wpłynęła do organu podatkowego w dniu 5 września 2012 roku (data nadania 3 września 2002 roku). Podatek...

III SA/Wa 3064/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-25

w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową...
niepieniężnego w postaci udziałów CypCo będzie skutkowało koniecznością opodatkowania transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych?; 2. Czy jeżeli na moment przekształcenia...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100