Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 1012/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-27

odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych., Z uzasadnienia zaskarżonej interpretacji i akt sprawy wynika, że w dniu [...] maja...

I SA/Kr 1014/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-30

. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 czerwca 2021 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną...
dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą zysku komplementariuszom., We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie...

I SA/Kr 1755/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-20

stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. i 2011 r., I. uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu I instancji, II...
Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia 30 maja 2014 r. o nr [...] i [...] w przedmiocie określenia A.i A S. wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym...

I SA/Gd 696/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-24

. C. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w z dnia 15 maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia...
postępowanie podatkowe w stosunku do Pana A. C. w sprawie prawidłowego określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia...

I SA/Gd 697/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-24

A. C. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w z dnia 15 maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia...
postępowanie podatkowe w stosunku do Pana A. C. w sprawie prawidłowego określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia...

I SA/Gd 573/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-24

Skarbowej z dnia 3 czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona decyzja...
ust. 1 pkt 2, art. 27, art. 27b ust. 1, art. 45 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm...

I SA/Gd 574/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-24

Skarbowej z dnia 3 czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona decyzja...
. 1, art. 26 ust. 1 pkt 2, art. 27, art. 27b ust. 1, art. 27d, art. 45 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r...

III SA/Wa 2772/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-06

. sp. z o.o. z siedzibą w L. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1...
we wniosku z 17 maja 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu Skarżącej...

I SA/Kr 698/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-26

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych I. uchyla zaskarżoną interpretację...
). Strona skarżąca C. Sp. z o.o. złożyła wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych...

III SA/Wa 434/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-14

indywidualną Ministra Finansów z dnia 16 października 2014 r. nr IPPB1/415-903/14-4/MS1 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną...
w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych., W przedmiotowym wniosku Skarżący przedstawił opisane poniżej zdarzenie przyszłe:, Skarżący...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100