Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 1576/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-19

wystąpiła podatniczka., Uzasadniając żądanie wskazała, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i w latach 2007-2010 nabywała wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe...
energetyczną (2003/96/WE), która z racji przeznaczenia zwalnia nabywane oleje smarowe z podatku akcyzowego (art. 2 ust. 4 lit.b). Tymczasem przepisy krajowe nakładają obowiązek...

III SA/Gl 1574/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-19

wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe dla celów innych niż napędowe i opałowe. Od tych zakupów uiszczała podatek akcyzowy, co pozostaje w sprzeczności z prawem wspólnotowym...
a w szczególności Dyrektywą energetyczną (2003/96/WE), która z racji przeznaczenia zwalnia nabywane oleje smarowe z podatku akcyzowego (art. 2 ust. 4 lit.b). Tymczasem przepisy krajowe...

III SA/Gl 1519/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-19

., Uzasadniając żądanie wskazała, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i w latach 2007-2010 nabywała wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe dla celów innych niż napędowe...
), która z racji przeznaczenia zwalnia nabywane oleje smarowe z podatku akcyzowego (art. 2 ust. 4 lit.b). Tymczasem przepisy krajowe nakładają obowiązek podatkowy na obrót tymi...

III SA/Gl 1577/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-19

, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i w latach [...] nabywała wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe dla celów innych niż napędowe i opałowe. Od tych zakupów uiszczała podatek...
obrotu wyrobami akcyzowymi (Dyrektywy horyzontalnej). Ponadto zauważył, iż zarówno w świetle regulacji wspólnotowych, jak i krajowych, przedmiotowe oleje smarowe...

III SA/Gl 1516/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-19

wskazała, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i w latach 2007-2010 nabywała wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe dla celów innych niż napędowe i opałowe...
przeznaczenia zwalnia nabywane oleje smarowe z podatku akcyzowego (art. 2 ust. 4 lit.b). Tymczasem przepisy krajowe nakładają obowiązek podatkowy na obrót tymi towarami...

III SA/Gl 1517/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-19

wskazała, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i w latach 2007-2010 nabywała wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe dla celów innych niż napędowe i opałowe...
przeznaczenia zwalnia nabywane oleje smarowe z podatku akcyzowego (art. 2 ust. 4 lit.b). Tymczasem przepisy krajowe nakładają obowiązek podatkowy na obrót tymi towarami...

III SA/Gl 1515/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-19

podatniczka., Uzasadniając żądanie wskazała, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i w latach 2007-2010 nabywała wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe dla celów...
(2003/96/WE), która z racji przeznaczenia zwalnia nabywane oleje smarowe z podatku akcyzowego (art. 2 ust. 4 lit.b). Tymczasem przepisy krajowe nakładają obowiązek podatkowy...

III SA/Gl 1336/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-01

jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i w latach 2007-2010 nabywała wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe dla celów innych niż napędowe i opałowe. Od tych zakupów uiszczała...
oleje smarowe z podatku akcyzowego (art. 2 ust. 4 lit.b). Tymczasem przepisy krajowe nakładają obowiązek podatkowy na obrót tymi towarami a możliwość skorzystania...

III SA/Gl 1337/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-01

, że Skarżąca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i w latach 2007-2010 nabywała wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe dla celów innych niż napędowe i opałowe...
przeznaczenia zwalnia nabywane oleje smarowe z podatku akcyzowego (art. 2 ust. 4 lit.b). Tymczasem przepisy krajowe nakładają obowiązek podatkowy na obrót tymi towarami a możliwość...

III SA/Gl 1335/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-01

podatku akcyzowego i w latach 2007-2010 nabywała wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe dla celów innych niż napędowe i opałowe. Od tych zakupów uiszczała podatek akcyzowy...
, co pozostaje w sprzeczności z prawem wspólnotowym a w szczególności Dyrektywą energetyczną (2003/96/WE), która z racji przeznaczenia zwalnia nabywane oleje smarowe z podatku...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100