Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Gl 493/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-08-10

. W skład stacji wchodziły trzy podziemne zbiorniki na olej napędowy., W trzech zbiornikach podłączonych do odmierzaczy paliw znajdował się olej napędowy (zgodnie z deklaracją...
silnikowe obowiązujących w roku 2016 r.)., Organy podatkowe wykazały, iż D. U. kupując w październiku 2016 r. od kontrahenta 'B' Spółka o.o. olej napędowy wszedł...

V SA/Wa 241/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

przez prokuraturę ustalono m.in., że wskazany podmiot nabywał olej smarowy jako olej napędowy wprowadzony na terytorium RP bez uiszczenia podatku akcyzowego i opłaty paliwowej...
wynika, że olej smarowy kupowany był i tankowany poza granicami RP, m.in. na L. i L. a przeznaczony na rynek wewnątrzwspólnotowy UE z wyłączeniem RP. Olej smarowy...

III SA/Po 776/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-16

podatkowych. Księgowy uwzględniał w niej faktury VAT wystawiane na własną rzecz na olej napędowy, a także zawyżał remanent. Odwołujący ponownie powtórzył, że pełnomocnictwo...
. Podatnik podniósł ponadto, że nie sprzedawał oleju opałowego z dystrybutora, jak również nie dokonywał takich zakupów., Postanowieniem z [...] stycznia 2016 r. Dyrektor...

III SA/Gl 1043/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

. o sygn. [...] wynika, że 'T. M. nie dokonywał obrotu olejem opałowym, jedynie w okresie od marca 2011 r. do stycznia 2015r. wystawiał poświadczające nieprawdę dokumenty...
sprawy. Stwierdził, że Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w B. ustalił, że w grudniu 2014 r. podatnik dokonał zakupu oleju napędowego potwierdzonego fakturami VAT...

III SA/Gl 1037/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

obrotu olejem opałowym, jedynie w okresie od marca 2011 r. do stycznia 2015r. wystawiał poświadczające nieprawdę dokumenty w postaci faktur VAT na rzekoma sprzedaż oleju...
Drugiego Urzędu Skarbowego w B. ustalił, że w lipcu 2014 r. podatnik dokonał zakupu oleju napędowego potwierdzonego fakturami VAT wystawionymi przez 'B' T...

III SA/Gl 1040/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

. W. nie dokonywał obrotu olejem opałowym, jedynie w okresie od marca 2011 r. do stycznia 2015r. wystawiał poświadczające nieprawdę dokumenty w postaci faktur VAT...
, że Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w B. ustalił, że we wrześniu 2014 r. podatnik dokonał zakupu oleju napędowego potwierdzonego fakturami VAT wystawionymi przez ,,B’’ T...

III SA/Gl 1039/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-28

w G. o sygn. [...] wynika, że 'T. W. nie dokonywał obrotu olejem opałowym, jedynie w okresie od marca 2011 r. do stycznia 2015r. wystawiał poświadczające nieprawdę...
przedstawił stan faktyczny sprawy. Stwierdził, że Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w B. ustalił, że w sierpniu 2014 r. podatnik dokonał zakupu oleju napędowego...

III SA/Gl 1042/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-28

Prokuratury Okręgowej w G. o sygn. [...]wynika, że 'T.W. nie dokonywał obrotu olejem opałowym, jedynie w okresie od marca 2011 r. do stycznia 2015r. wystawiał poświadczające...
faktyczny sprawy. Stwierdził, że Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w B. ustalił, że w listopadzie 2014 r. podatnik dokonał zakupu oleju napędowego potwierdzonego fakturami VAT...

III SA/Łd 166/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-13

, że do magazynowania paliwa spółka wykorzystuje dwa znajdujące się na stacji zbiorniki po 10 m3 każdy (jeden na olej napędowy, drugi na benzynę) oraz dwukomorową autocysternę...
. 37h ust. 4 pkt 2 cyt. ustawy stanowi natomiast, że paliwami silnikowymi lub gazem, o których mowa w ust. 1, są oleje napędowe o kodzie CN 2710 1941 oraz wyroby powstałe...

III SA/Łd 41/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-13

przez spółkę stacja paliw położona w M. 3, gm. G. Ustalono, że do magazynowania paliwa spółka wykorzystuje dwa znajdujące się na stacji zbiorniki po 10 m3 każdy (jeden na olej...
przepisach. Art. 37h ust. 4 pkt 2 cyt. ustawy stanowi natomiast, że paliwami silnikowymi lub gazem, o których mowa w ust. 1, są oleje napędowe o kodzie CN 2710 1941 oraz wyroby...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   8