Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 541/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-19

. G. i M.G. zobowiązania podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących...
wysokość zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób...

I SA/Kr 1980/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-28

wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych...
Kontroli Skarbowej decyzją z dnia 30.11.2010r. Nr [...] ustalił skarżącej J.P. wysokość zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Sz 263/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-06-14

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja...
w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych - Dyrektor Izby Skarbowej uchylił w całości decyzję organu I instancji i ustalił zobowiązanie...

I SA/Gd 919/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-13

w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 15 lipca 2009...
w formie ryczałtu od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w wysokości 60.358,-zł., Zdaniem organu z zestawienia ogółu poniesionych...

I SA/Gd 932/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-13

. ustalającej stronie skarżącej zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...
z innych przyczyn, aniżeli w niej wskazane. Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest ustalenie, czy strona w 2004 r. uzyskała przychody z tzw. źródeł nieujawnionych...

I SA/Łd 870/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-17

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
[...] umarzającą postępowanie podatkowe prowadzone wobec T. O. w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 rok z uwagi...

I SA/Łd 869/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-17

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [ ...] w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
postępowanie podatkowe prowadzone wobec H. O. w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 rok z uwagi...

I SA/Ol 377/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-11-06

podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1997r. w wysokości 85.148,20 zł i ustalił zobowiązanie w zryczałtowanym podatku...
dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1997r. w wysokości 15.899,00 zł., W toku postępowania podatkowego Dyrektor Urzędu Kontroli...

I SA/Kr 1826/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-14

dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, przychodów za 2003 r., I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
. nr [...] ustalił skarżącemu D.W. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003r...

II FSK 1656/09 - Wyrok NSA z 2011-01-25

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Jako podstawę prawną...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100