Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 523/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-10

w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. - oddala skargę. 1. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit a/ ustawy Ordynacja podatkowa...
fizycznych od dochodów bez pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. w kwocie [...], Organ podatkowy ustalił, że do 31 grudnia 2003 r. przychody małżonków...

I SA/Lu 524/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-10

w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. -oddala skargę. 1. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit a/ ustawy Ordynacja podatkowa...
fizycznych od dochodów bez pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. w kwocie [...], Organ podatkowy ustalił, że do 31 grudnia 2003 r. dochody podatnika z żoną...

I SA/Bd 547/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-25

w ujawnionych źródłach za 2011r. oddala skargę Decyzją z dnia [...]. Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym...
fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2011 rok w wysokości [...] zł. Organ ustalił, że poniesione przez P. W. i J. W. w 2011 roku wydatki...

I SA/Bd 546/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-25

w ujawnionych źródłach za 2011r. oddala skargę Decyzją z dnia [...]. Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym...
fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2011 rok w wysokości [...] zł. Organ ustalił, że poniesione przez P. W. i J. W. w 2011 roku wydatki...

I SA/Bk 379/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-10-30

podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 r. 1...
zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 r. w kwocie...

I SA/Bk 378/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-10-30

podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 r. 1...
podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 r. w kwocie...

I SA/Lu 740/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-23

Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...
lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2003 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] r., Nr [...]; II...

I SA/Lu 739/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-23

Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...
lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2002 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] r., Nr [...]; II...

III SA/Wa 1947/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-15

fizycznych z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika...
podatkowe z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r., Zaskarżona...

I SA/Gl 973/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-24

Pierwszego Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] Nr [...] ustalającej wysokość dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2000 r. w kwocie...
. Na tej podstawie organ pierwszej instancji w wydanej decyzji wyliczył dochód podatniczki pochodzący z nieujawnionych źródeł przychodów i nie znajdujący pokrycie w ujawnionych...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100