Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Wa 554/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

[...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Starostę [...] do rozpatrzenia wniosku skarżącego A. K. z dnia [...] sierpnia 2013 r. o udostępnienie informacji...
publicznej, w którym to wniosku domagał się udzielenia informacji na temat premii i nagród, które zostały przyznane 5 pracownikom Starostwa Powiatowego w P. w związku z akcją...

I OSK 520/13 - Wyrok NSA z 2013-06-26

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 21 grudnia...
Odwoławczego [...] z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej uchylił zaskarżoną decyzję., Wyrok wydany został...

II SAB/Kr 105/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-18

w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej I. zobowiązuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w K. do wydania w terminie...
14 dni aktu lub podjęcia czynności w sprawie z wniosku T.Z. z dnia 5 lutego 2012 r. o ponowne wykorzystanie informacji publicznej II. zasądza od Miejskiego...

II SAB/Wa 89/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Trybunału Konstytucyjnego do rozpatrzenia...
wniosku skarżącej Fundacji im. [...] z siedzibą w W. z dnia [...] listopada 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego...

II SAB/Kr 423/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-30

sprawy ze skargi P.K. na bezczynność Wójta Gminy L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Wójta Gminy L. do wydania w terminie 14-stu dni aktu...
administracyjnego lub dokonania czynności w sprawie z wniosku skarżącego P.K. z dnia 28 lipca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej; II. stwierdza, że bezczynność...

II SA/Kr 1198/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-07

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie z dnia 27 czerwca 2012 r. znak: ZRP 442 - 8/11/12/544 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) - zwrócił się do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia...

II SA/Kr 1194/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-30

udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie oraz poprzedzającą...
. 10 ust. 1 przy zastosowaniu art. 4 pkt 4 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198...

II SAB/Wa 900/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-27

dziennika '[...]' na bezczynność Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w S w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Zarząd Okręgowy Polskiego...
Związku Łowieckiego w S. do rozpoznania wniosku dziennikarza dziennika '[...]' - K. M. z dnia [...] sierpnia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14...

I OSK 1737/10 - Wyrok NSA z 2010-12-07

Andrzejewo w przedmiocie dostępu do informacji publicznej dotyczącej sprzedaży przez Gminę Andrzejewo działek nr (...) oraz unieważnienie tej umowy sprzedaży oddala...
Andrzejewo do rozpoznania wniosku A. G. i J. S. z dnia 15 czerwca 2009 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej sprzedaży przez Gminę Andrzejewo działek...

IV SAB/Po 140/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-18

wniosku o udzielenie informacji publicznej 1. zobowiązuje Rektora Uniwersytetu im. [...] w P. do rozpoznania w terminie 14 dni od doręczenia prawomocnego wyroku wniosku...
skarżącego o udostępnienie informacji publicznej obejmującego: a) podanie wysokości dodatku funkcyjnego jaki otrzymuje prof. J.P. z Wydziału [...] [...] z tytułu pełnienia...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100