Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Wa 326/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-11

Okręgowego [...] w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prokuratora Okręgowego...
[...] w W. do rozpatrzenia wniosku skarżącego Stowarzyszenia P. z siedzibą w W. z dnia [...] lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia...

I OSK 189/13 - Wyrok NSA z 2013-04-05

w Krakowie z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1/ oddala skargę kasacyjną; 2/ zasądza od Dyrektora Małopolskiego...
., nr [...], znak: [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej punkcie pierwszym wyroku uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję tego samego...

I OSK 601/05 - Wyrok NSA z 2006-05-24

udostępnienia informacji publicznej 1) oddala skargę kasacyjną 2) zasądza od Rektora [...] na rzecz Redakcji [...] kwotę 120 zł. (stu dwudziestu) tytułem zwrotu kosztów postępowania...
[...] w terminie 14 dni od doręczenia tego wyroku, ze stwierdzeniem prawomocności, informacji publicznej w postaci listy osób przyjętych w latach akademickich 2002/2003...

II SAB/Łd 209/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-12-16

w W. na bezczynność W. G. prowadzącego działalność pod Firmą B z siedzibą w Ł. w sprawie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę. dc II SAB/Łd 209/21...
., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą B z siedzibą w Ł., w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarżące Stowarzyszenie wniosło o zobowiązanie W.G....

II SA/Ol 1001/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-20

Kolegium Odwoławczego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Samorządowe...
umorzenia postępowania o udostępnienie wnioskowanej informacji publicznej - utrzymało w mocy decyzję będącą przedmiotem odwołania., Zakwestionowana decyzja została wydana...

I OSK 722/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-21

. na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. uchylić zaskarżony wyrok i odrzucić skargę; 2...
skargi S.M. na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - zobowiązał Prokuratora Okręgowego...

I OSK 605/13 - Wyrok NSA z 2013-06-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z dnia 26 lipca 2012 r. nr SKO-IP-4105-21/12 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, z dnia 26 lipca 2012 r. nr SKO-IP-4105-21/12 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej uchylił zaskarżoną...

II SAB/Wa 554/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

[...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Starostę [...] do rozpatrzenia wniosku skarżącego A. K. z dnia [...] sierpnia 2013 r. o udostępnienie informacji...
publicznej, w którym to wniosku domagał się udzielenia informacji na temat premii i nagród, które zostały przyznane 5 pracownikom Starostwa Powiatowego w P. w związku z akcją...

I OSK 520/13 - Wyrok NSA z 2013-06-26

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 21 grudnia...
Odwoławczego [...] z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej uchylił zaskarżoną decyzję., Wyrok wydany został...

II SAB/Kr 105/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-18

w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej I. zobowiązuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w K. do wydania w terminie...
14 dni aktu lub podjęcia czynności w sprawie z wniosku T.Z. z dnia 5 lutego 2012 r. o ponowne wykorzystanie informacji publicznej II. zasądza od Miejskiego...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100