Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 100/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-28

od nieruchomości grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 53.169 m2 oraz wynikający z tego podatek od nieruchomości w wysokości 50.511 zł...
z tym nie są i nie mogą być wykorzystywane do działalności gospodarczej przez spółkę, to zostały wykazane do opodatkowania najwyższą stawką podatku. Tymczasem TK orzekł, że 'art. 1a...

I SA/Gl 101/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-28

od nieruchomości grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 53.169 m2 oraz wynikający z tego podatek od nieruchomości w wysokości 50.511 zł...
z tym nie są i nie mogą być wykorzystywane do działalności gospodarczej przez spółkę, to zostały wykazane do opodatkowania najwyższą stawką podatku. Tymczasem TK orzekł, że 'art. 1a...

VI SA/Wa 1272/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-13

działalności gospodarczej w okresach:, • od dnia 1 maja 2008 r. do dnia 31 października 2008 r.,, • od dnia 1 maja 2009 r. do dnia 31 października 2009 r.,, • od dnia 1 maja 2010...
działalności gospodarczej w okresie od 1 maja 2008 r. do 31 października 2010 r., ZUS w uzasadnieniu złożonego wniosku wskazał, że zgodnie z informacją z Urzędu Miejskiego...

II FSK 3173/12 - Wyrok NSA z 2015-09-29

instancji wynika, że skarżący prowadził działalność gospodarczą, której przedmiotem było, 'świadczenie usług sportowych w zakresie uprawiania sportu żużlowego'. Realizując...
postanowienia kontraktu wystawiał faktury VAT. Prowadzona działalność gospodarcza opodatkowana była na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r...

I SA/Gl 1597/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-26

gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot...
prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust.1 w związku z art. 31 ust.3 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej., Organ I instancji wezwał spółkę...

I SA/Ol 52/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-03-10

do opodatkowania grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania ich w ewidencji gruntów i budynków o powierzchni 202.499 mkw., grunty...
grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków o powierzchni 5.399 mkw., grunty pozostałe...

I SA/Ol 54/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-03-10

do opodatkowania grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania ich w ewidencji gruntów i budynków o powierzchni 202.499 mkw., grunty...
- stawką przewidzianą dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Strona powołała się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r. sygn. akt...

I SA/Ol 53/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-03-10

do opodatkowania grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania ich w ewidencji gruntów i budynków o powierzchni 202.499 mkw., grunty...
grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków o powierzchni 5.399 mkw., grunty pozostałe...

I SA/Gl 202/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-22

autora wniosku prowadzi on działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Wspólnikami spółki są dwie osoby fizyczne, uczestniczące w zyskach i stratach spółki po 50...
%. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wspólnicy spółki opodatkowani są w sposób określony w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

I SA/Po 304/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-19

działalności gospodarczej, grunty o pow. 182,87 ha jako grunty pozostałe, budynki o pow. 1.214 m2 jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynki o pow. 1.801,81...
, że skoro w budynkach o pow. 1.801,81 m2 nie jest prowadzona działalność gospodarcza, to powierzchnia ta powinna być opodatkowana stawką podatkową jak dla budynków...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100