Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 194/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-08-12

[...] stycznia 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od organu na rzecz skarżącej kwotę [...](słownie...
odwołującej się świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad niepełnosprawnym synem G. M.., Powyższe...

IV SA/Po 169/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-07

r. nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę w całości. IV SA/Po 169/22, Uzasadnienie, Burmistrz Miasta i Gminy Ż. decyzją z dnia...
do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad niepełnosprawnym w stopniu znacznym synem: P. W., ur...

IV SA/Po 744/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-19

[...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzją Burmistrza Miasta i Gminy K...
wyjaśniono, że dnia [...].07.2020r.wpłynął wniosek S. R. (dalej jako skarżący) o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad ojcem J. R.. W dniu...

II SA/Po 261/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-18

Odwoławczego z dnia 27 stycznia 2022 r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę Burmistrz Miasta i Gminy M. decyzją z dnia 9 grudnia 2021 r...
.; dalej: 'u.ś.r.'), odmówił G. M. przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na rzecz sprawowania...

II SA/Sz 29/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-03-24

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza [...] i Miasta S...
I instancji') postanowił nie przyznać E. P. (zwanej dalej: 'stroną' lub 'skarżącą') prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym synem...

IV SA/Po 496/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-22

[...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę w całości Zaskarżoną decyzją z dnia [...] marca 2021r...
przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję., Decyzję tę wydano w następujących okolicznościach., Ww. decyzją z dnia [...] lutego 2021r...

IV SA/Po 553/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-28

[...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę w całości Zaskarżoną decyzją z dnia [...] kwietnia 2021r...
Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z dnia [...] marca 2021r. nr. [...] , utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie odmowy przyznania A. W. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...

II SA/Łd 315/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-04

Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza...
. z [...] r., znak: [...] o odmowie przyznania L. K. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej., W uzasadnieniu organ drugiej...

II SA/Po 926/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-03-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta...
rodzinnych (Dz. U. z 2017r., poz.1466), obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego...

IV SA/Wr 223/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i orzeczenia...
o przyznaniu tego świadczenia I. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej określenia daty początkowej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego; II. zasądza...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100