Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Łd 315/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-04

Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza...
. z [...] r., znak: [...] o odmowie przyznania L. K. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej., W uzasadnieniu organ drugiej...

II SA/Po 926/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-03-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta...
rodzinnych (Dz. U. z 2017r., poz.1466), obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego...

IV SA/Wr 223/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i orzeczenia...
o przyznaniu tego świadczenia I. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej określenia daty początkowej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego; II. zasądza...

IV SA/Wr 451/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-15

wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Prezydenta Miasta W. decyzją z dnia [...] na podstawie art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego...
pielęgnacyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 413) odmówił przyznania R. H. prawa do pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia...

II SA/Op 427/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-11-04

[...], nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. na rzecz skarżącej A. G. kwotę 480...
uchylono decyzję Wójta Gminy B. z dnia [...], nr [...], odmawiającą przyznania skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

II SA/Op 78/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-04-07

[...], nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. na rzecz skarżącego...
[...], nr [...], którą uchylono decyzję Wójta Gminy S. z dnia [...], nr [...], odmawiającą przyznania skarżącemu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...

II SA/Bd 1146/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-02-23

[...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy B. z dnia [...] sierpnia 2020...
opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r., poz. 1497), orzekł o odmowie przyznania I. G. świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Bd 379/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-07-13

Odwoławczego z dnia [...] marca 2020r, nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy O. z dnia...
i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466) odmówił G. Ś. (dalej określana jako Skarżąca) prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...

III SA/Kr 1835/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-10

października 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
[...] 2021 r., sygn. [...], orzekającej o odmowie przyznania H. Z. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej...

II SA/Go 488/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-09-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję...
instancji o ustalenie prawa i wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze świadczeniem opieki na rzecz niepełnosprawnego syna P.P., będącą wyrównaniem świadczenia...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100