Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Po 1271/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-18

w rzeczywistości do przekazania faktycznej możliwości rozporządzania i dysponowania olejem napędowym przez tę spółkę. W sprawie mamy więc do czynienia jedynie z 'pustymi...
. Zatem olej napędowy zakupiony na podstawie faktur od spółki X Sp. z o.o. pochodził z nieudokumentowanego źródła i nie uiszczono od niego należnego podatku akcyzowego...

III SA/Łd 604/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-13

w S. jako wystawca 'pustych' faktur. Zakup oleju napędowego Firma ta dokumentowała fakturami wystawionymi przez firmę D Sp. z o.o., której działalność polegała...
[...], która sprzedawała olej niewiadomego pochodzenia, od którego nie została zapłacona należna akcyza. Firma ta wykorzystywana była do wystawiania faktur...

III SA/Po 908/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-07

zaewidencjonowane i wprowadzone do obiegu prawnego tzw. 'puste faktury' VAT firmowane przez J. Sp. z o.o., [...], [...] nr [...], NIP: [...]. Łączna ilość nabytego...
dowodów na podstawie których możliwym było określenie parametrów fizykochemicznych nabytego przez Skarżącego paliwa na podstawie firmowanych przez spółkę J. faktur...

I SA/Ke 265/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-22

napędowego od spółek B. i A. S. Faktury wystawione na rzekomą sprzedaż oleju napędowego nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a ich sporządzanie miało...
, a ustalenie jego dostawcy nie było możliwe. Nie budzi wątpliwości fakt, że podatnik posiadał olej napędowy, którego nabycie dokumentował ww. fakturami, co potwierdził...
1   -2   < Poprzednie   4