Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 1687/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-12-04

, prowadzenia ksiąg podatkowych, sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych., Nie może więc wprawdzie dokonywać w imieniu strony czynności procesowych, jednak aktywnie wspiera...
o wznowienie postępowania, art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym /Dz.U. nr 102 poz. 475 ze zm./ stanowi, że do czynności doradztwa...

I SA/Lu 672/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-10-15

dopuszczają natomiast możliwość zbadania towaru /w tym także sprawdzenia faktycznej ilości towaru/ przed zgłoszeniem towaru do odprawy celnej. Czynności...
do odprawy celnej jest obowiązany do wykonania czynności przygotowawczych do kontroli celnej, a w szczególności do sprawdzenia ilościowego towaru i jego tożsamości...

I SA/Lu 1214/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-12-03

z czynnościami prawnymi do przekształceń podmiotowych w sferze prawa cywilnego, Będzie to miało miejsce, m.in. w sytuacji określonej w art. 509 Kc, tj. przeniesienia...
przez wierzyciela. Z punktu widzenia procesowego nie ma więc decydującego znaczenia fakt, że w świetle przepisów prawa cywilnego wierzytelność przeszła w drodze czynności...

I SA/Lu 1284/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-12-03

przeszła w drodze czynności prawnej na osobę trzecią., Powstały stosunek cywilnoprawny między zbywcą wierzytelności /osobą wymienioną w tytule wykonawczym jako wierzyciel...
może dojść w związku z czynnościami prawnymi do przekształceń podmiotowych w sferze prawa cywilnego. Taka sytuacja będzie miała miejsce m.in. w sytuacji określonej w art. 509...
1   -2   < Poprzednie   4