Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bd 1117/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy 1. uchyla zaskarżoną...
2009 r. nr [...] w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na terenie działki nr [...] położonej w K. ., Do wydania...

II SA/Bd 1111/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy 1. uchyla zaskarżoną...
2009 r. nr [...] w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na terenie działki nr [...] położonej w K., Do wydania...

II OSK 1560/09 - Wyrok NSA z 2010-10-12

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 18...
2008 roku, Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy w punkcie 8., Powyższy wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zapadł w następującym stanie...

II SA/Łd 134/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-07-21

Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 grudnia 2021 r. nr KO.420.164.2021 w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...
., ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie zespołu budynków mieszkalnych wraz z określeniem zasad podziału nieruchomości nr [...],[...] i [...] w S., gm...

II SA/Kr 526/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-18

umorzenia postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy [...] oddala skargę. Prezydent Miasta K. decyzją z dnia 15 listopada 2019 r., na podstawie art. 105 § 1...
postępowanie z wniosku S. K. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 'Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu...

II OSK 801/13 - Wyrok NSA z 2014-10-14

Odwoławczego w Szczecinie z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. akt II...
., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy., W uzasadnieniu Sąd podał, że decyzją z dnia [...] maja 2012 r., nr [...], Wójt Gminy S., po rozpoznaniu wniosku M. K., odmówił...

II SA/Lu 71/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-04-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę...
wydania decyzji o warunkach zabudowy na istniejący budynek dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami oraz zbiornikiem...

II SA/Sz 804/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-10-19

A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy oddala skargę...
[...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy z dnia [...], nr [...], ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie dwóch boksów...

II SA/Gd 3/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-03-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 października 2016 r. nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
., nr [..], stwierdzającą nieważność decyzji Wójta Gminy z dnia 24 maja 2013 r., nr [..] ustalającą na wniosek skarżącej warunki zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie...

II OSK 788/15 - Wyrok NSA z 2016-12-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy oddala...
Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia [...] września 2014 r. znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy., Powyższe...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100