Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 958/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-26

czerwca 2019 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego skargę oddala Postanowieniem nr [...] z dnia 2 kwietnia 2019 r., znak: [...], Powiatowy...
Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. - Powiat Grodzki, po rozpatrzeniu wniosku zobowiązanych M. L. i J. B. z dnia 26 kwietnia 2018 r. odmówił umorzenia postępowania...

III SA/Wa 3204/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżone...
. wystąpił z wnioskiem o umorzenie w całości postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie ww. tytułów wykonawczych w związku z dobrowolną spłatą wierzytelności...

I SA/Gd 1721/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-25

. z dnia 16 października 2017 r., sygn. akt: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 16 października 2017 r...
Miasta G. (dalej jako 'Prezydent Miasta') z dnia 21 czerwca 2017 r. odmawiające umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego...

I SA/Ol 353/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-05-22

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla zaskarżone...
postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego., Z akt przesłanych...

II FSK 683/17 - Wyrok NSA z 2019-03-05

w Katowicach z dnia 18 lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
.) - dalej: 'u.p.e.a.', wnieśli o umorzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie ruchomości objętych wspólnym majątkiem małżonków, tj. samochodów osobowych Honda Civic SD...

VIII SA/Wa 647/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-03

Izby Skarbowej w W. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1.1. Zaskarżonym postanowieniem...
postępowanie egzekucyjne w części dotyczącej nienależnie naliczonych odsetek. W pozostałej części odmówił zaś umorzenia postępowania egzekucyjnego. Jako podstawę prawną...

VIII SA/Wa 640/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-04

Izby Skarbowej w W. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1.1. Zaskarżonym postanowieniem...
postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. (dalej: 'Naczelnik US' lub 'organ egzekucyjny') z [...] grudnia 2011 r. Działając reformatoryjnie umorzył postępowanie egzekucyjne...

VIII SA/Wa 646/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-04

Izby Skarbowej w W. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1.1. Zaskarżonym postanowieniem...
postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. (dalej: 'Naczelnik US' lub 'organ egzekucyjny') z [...] grudnia 2011 r. Działając reformatoryjnie umorzył postępowanie egzekucyjne...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-12

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca...
2004r., 2) z dnia [...] grudnia 2011r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia...

VIII SA/Wa 639/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-10

Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1.1. Zaskarżonym postanowieniem...
postępowanie egzekucyjne w części dotyczącej nienależnie naliczonych odsetek. W pozostałej części odmówił zaś umorzenia postępowania egzekucyjnego. Jako podstawę prawną...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100