Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 591/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

się do ulgi meldunkowej wskazywał, że zwolnieniu powinien podlegać nie tylko grunt pod halą., Decyzją z dnia [...] lutego 2015 r., wskazaną we wstępie, Samorządowe Kolegium...

I SA/Po 594/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

, odwołując się do ulgi meldunkowej wskazywał, że zwolnieniu powinien podlegać nie tylko grunt pod halą., Decyzją z dnia [...] lutego 2015 r., wskazaną we wstępie, Samorządowe...

I SA/Po 592/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

powierzchni spełniały warunki uzasadniające uznanie ich za infrastrukturę towarzyszącą. Nadto pełnomocnik skarżącej, odwołując się do ulgi meldunkowej wskazywał, że zwolnieniu...

I SA/Po 593/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

pełnomocnik skarżącej, odwołując się do ulgi meldunkowej wskazywał, że zwolnieniu powinien podlegać nie tylko grunt pod halą., Decyzją z dnia [...] lutego 2015 r., wskazaną...

I SA/Po 270/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-11

o tym, że przesłanka braku zawinienia nie została wykazana. Tym samym organ nie znalazł podstaw do rozstrzygnięcia w sprawie prawa do ulgi meldunkowej., W odwołaniu skarżący...

I SA/Po 847/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-11

ulgi przemawia brak zapewnienia przez miasto warunków do realizacji elementarnych potrzeb przy korzystaniu z nieruchomości, tj. brak przyłączeń wodociągowych...
odpowiedź na wezwanie organu, podatnik po raz kolejny stwierdził, że nie ubiega się o ulgę z powodu ubóstwa, ale z uwagi na 'interes podatnika' oraz w części 'interes...

I SA/Po 848/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-11

wystąpił o przyznanie ulgi w podatku od nieruchomości za lata 2011 - 2013., W argumentacji wniosku podatnik podniósł, że ubiega się o umorzenie zaległości podatkowych...
, zainicjowanego wnioskiem podatnika z dnia 13 maja 2014 r., Co do meritum, Prezydent Miasta P. w pierwszej kolejności stwierdził, że podatnik błędne postrzega instytucję ulg...

IV SA/Po 88/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-07

do ustalenia strefy płatnego parkowania i wyposażył w uprawnienie do przyznania 'niektórym użytkowników dróg' przywilejów w postaci ulg w opłatach za postój pojazdów...
meldunkowy, nałożony na nią przez przepis ustawy winna korzystać z tego samego przywileju, co osoba przestrzegająca obowiązku meldunkowego. Równość wobec prawa, jakiej domaga...

I SA/Po 1159/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-15

okolicznościach, że podatnik aktualnie nie posiada środków pieniężnych, które pozwoliłoby na całkowite porycie zadłużenia. Podkreślono jednak, że ulgi w postaci umorzenia należności...
§ 1 pkt.1 oraz art. 67a § 1 pkt.3 Ordynacji podatkowej, utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego I instancji. Uzasadniając wskazano, że ulgi przyznawane są na podstawie...

IV SA/Po 1396/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-04

nieuregulowanego statusu meldunkowego nie może korzystać ze świadczeń Urzędu Pracy. Utrzymuje się wraz z żoną z prac dorywczych, a także świadczenia z funduszu...
przyznanie mu ulgi w spłacie zobowiązania alimentacyjnego. Sytuacja nadzwyczajna i niezależna od dłużnika to taka, która nie wynika z jego woli i jest trudna do pokonania...
1   < Poprzednie   3   Następne >   4