Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

V SA/Wa 365/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-24

Regionalnego ARiMR w P. z [...] lipca 2009r. Nr [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR...
w imieniu rolnika profesjonalny pełnomocnik wystąpił w oparciu o art. 156 §1 pkt 2 k.p.a. o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR...

I OPS 2/12 - Uchwała NSA z 2012-11-13

Stwierdzenie nieważności decyzji, w oparciu o którą wydano inną przedmiotowo zależną decyzję, może stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji zależnej...
) uchwały mającej na celu wyjaśnienie: 'Czy stwierdzenie nieważności decyzji, na której oparto inną decyzję zależną, jest podstawą stwierdzenia nieważności tej decyzji...

III SA/Kr 523/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-07

utrzymało w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2008r. znak [...] umarzającą postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta...
oddalił skargę S. T. oraz M. T., Pismem z dnia 22 stycznia 2007r. S. T. wniosła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności w.w decyzji...

I SA/Gd 1501/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-28

Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 6 października 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 16 listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości...

III SA/Wa 2062/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-11

z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala skargę Zaskarżoną...
[...] lutego 2006 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Izby Skarbowej w B. z dnia [...] lutego 2001 r. i poprzedzającej ją decyzji Urzędu Skarbowego w B. z dnia...

I OSK 787/14 - Wyrok NSA z 2016-01-27

Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby w Policji oddala...
Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby...

III SA/Kr 389/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-20

z dnia [...] 2007r. nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta nr [...] z dnia [...] 2007r. w przedmiocie...
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] 2007r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia...

I SA/Go 735/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-20

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Burmistrza z dnia [...] sierpnia 1994 r. Nr [...] ustalającej wysokość podatku od nieruchomości...

I SA/Go 734/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku...
stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Burmistrza z dnia [...] marca 1995 r. Nr [...] ustalającej wysokość podatku od nieruchomości za rok 1995., Jak wynika z akt, stan...

II SA/Wa 110/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

Społecznej z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - A. K. uczynił...
[...] o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] października 2006 r. nr [...] wraz z postanowieniem z dnia [...] grudnia 2006 r. znak...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100