Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I FSK 1521/11 - Wyrok NSA z 2012-09-04

wcześniej w ramach instytucji przywrócenia terminu przewidzianej w art. 162 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm...
., którym organ odwoławczy odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od tej samej decyzji wymiarowej. Podkreślono, że wyrokiem z 16 maja 2011 r., III SA...

I FSK 1609/11 - Wyrok NSA z 2012-09-11

przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od tej samej decyzji wymiarowej. Podkreślono, że nieprawomocnym wyrokiem wydanym w sprawie III SA/Gl 2249/10, Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Gliwicach uchylił to postanowienie, a skoro z obrotu prawnego usunięto ostateczne postanowienie odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...

I FSK 1610/11 - Wyrok NSA z 2012-09-11

przywrócenia terminu przewidzianej w art. 162 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej O.p.), gdyż zaskarżone...
skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od tej samej decyzji wymiarowej. Podkreślono, że nieprawomocnym wyrokiem wydanym w sprawie III SA/Gl 2250/10, Wojewódzki...

I FSK 1520/11 - Wyrok NSA z 2012-09-04

wcześniej w ramach instytucji przywrócenia terminu przewidzianej w art. 162 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm...
., którym organ odwoławczy odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od tej samej decyzji wymiarowej. Podkreślono, że wyrokiem z 16 maja 2011 r., III SA/Gl...

I FSK 1717/11 - Wyrok NSA z 2012-09-19

jest terminowość i skuteczność wniesionego odwołania, rozpoznana wcześniej w ramach instytucji przywrócenia terminu przewidzianej w art. 162 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...
odwoławczemu zostało wydane po postanowieniu z 30 lipca 2010 r., którym organ odwoławczy odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od tej samej decyzji...

I FSK 1608/11 - Wyrok NSA z 2012-09-11

przywrócenia terminu przewidzianej w art. 162 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej O.p.), gdyż zaskarżone...
skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od tej samej decyzji wymiarowej. Podkreślono, że nieprawomocnym wyrokiem wydanym w sprawie III SA/Gl 2248/10, Wojewódzki...

I FSK 1522/11 - Wyrok NSA z 2012-09-04

wcześniej w ramach instytucji przywrócenia terminu przewidzianej w art. 162 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm...
., którym organ odwoławczy odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od tej samej decyzji wymiarowej. Podkreślono, że wyrokiem z 16 maja 2011 r., III SA...

I FSK 1716/11 - Wyrok NSA z 2012-09-19

jest terminowość i skuteczność wniesionego odwołania, rozpoznana wcześniej w ramach instytucji przywrócenia terminu przewidzianej w art. 162 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...
odwoławczemu zostało wydane po postanowieniu z 30 lipca 2010 r., którym organ odwoławczy odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od tej samej decyzji...

I FSK 1718/11 - Wyrok NSA z 2012-09-19

jest terminowość i skuteczność wniesionego odwołania, rozpoznana wcześniej w ramach instytucji przywrócenia terminu przewidzianej w art. 162 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...
odwoławczemu zostało wydane po postanowieniu z 30 lipca 2010 r., którym organ odwoławczy odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od tej samej decyzji...

I FSK 76/12 - Wyrok NSA z 2012-12-20

w urzędzie pocztowym 17 czerwca 2010 r., a więc z uchybieniem terminu do jego wniesienia. 29 czerwca 2010 r. podatnik złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia...
odwołania. Postanowieniem z 30 lipca 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, a w konsekwencji postanowieniem z 2 sierpnia...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100