Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I FSK 423/15 - Wyrok NSA z 2016-12-14

2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3) zasądza od Gminy G. na rzecz Ministra Rozwoju...
działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia 27 listopada 2013r., Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług., 1.2. Stan sprawy Sąd...

I SA/Rz 513/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-08-05

Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2014r. nr IBPP3/443-1493/13/JP w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) określa...
(dydaktyczne i oświatowe) istnieje obowiązek naliczenia podatku należnego?, -czy ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od wydatków na budowę hali...

I SA/Wr 134/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-18

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za styczeń 2013 r. wraz...
z należnym oprocentowaniem na poczet podatku od towarów i usług za czerwiec 2016 r. oddala skargę w całości. Zaskarżanym postanowieniem Dyrektor Izby Administracji Skarbowej...

I SA/Rz 609/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-01

Administracji Skarbowej z dnia [...] sierpnia 2020 r.: - nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadwyżki w podatku od towarów i usług za październik 2019 r., na poczet zaległości...
podatkowych spółki wynikających ze złożonych przez nią zgłoszeń celnych, - nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadwyżki w podatku od towarów i usług za październik 2016 r...

I SA/Gl 483/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-10

Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2014 r. i za okres od października do grudnia 2014 r. oraz za marzec, maj...
. nr [...] określającą podatniczce:, - kwotę zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług za luty 2014 r. w wysokości [...] zł oraz kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym...

III SA/Gl 74/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-25

Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r...
. (zwanej dalej Gminą, Podatnikiem lub Skarżącym) stwierdzenia nadpłaty podatku od towarów i usług za grudzień 2011 r., w wysokości 142.005,00 zł. oraz dokonania zwrotu...

I FSK 1635/07 - Wyrok NSA z 2008-01-08

. z dnia 31 maja 2005 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddalono skargę kasacyjna. Zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 1. Wyrokiem...
Skarbowej w K. z 31 maja 2005 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług., 2. Stan sprawy przedstawiony przez Sąd I instancji:, 2.1. W trakcie kontroli skarbowej Dyrektor...

III SA/Gl 991/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-25

Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji...
I instancji określił Fundacji 'A' (zwanej dalej Fundacją, Podatnikiem lub Skarżącym) nadwyżki naliczonego podatku od towarów i usług nad kwotami podatku należnego za IV...

I SA/Łd 537/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-07-27

'zużycie materiałów, surowce do produkcji' Na podstawie otrzymanych faktur odliczano wykazany w nich podatek naliczony, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług...
podatku akcyzowego do naliczonego mogło skutkować zarówno obniżeniem, jak i zwrotem podatku od towarów i usług. Uprawnione zatem jest twierdzenie o zaliczeniu w koszty...

I SA/Gd 1161/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-05

z akcesoriami w formie sprzedaży wysyłkowej, m.in. na terenie Polski i Finlandii. Strona jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym w Polsce...
od października 2013 r. Jednocześnie, w związku z przekroczeniem limitu 168.000 zł (35.000 euro) wynikającego z art. 23 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, strona...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100