Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 2241/15 - Wyrok NSA z 2017-09-28

z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. nr IPPB2/436-682/13-3/MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę kasacyjną. II FSK 2241/15...
. z o.o. z siedzibą w Warszawie interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r., w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, stwierdził...

III SA/Wa 1938/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-10

udziałów w Spółce 1 będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?, 2. Czy w związku z planowanym przekształceniem Skarżącej w spółkę osobową, wkłady...
do spółki osobowej będą, na podstawie art. 9 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649...

III SA/Wa 1328/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-27

w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2014 r. nr IPPB2/436-522/13-8/AF w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną...
(Dz. U. z 2012r., poz. 749; dalej 'O.p.'), dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową...

I SA/Rz 489/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-01-23

z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych - oddala skargę - Dyrektor Izby Skarbowej, decyzją...
., zwanej dalej Spółką, stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 146.692,50 zł., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, w dniu 31 grudnia...

III SA/Wa 2524/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 19 maja 2015 r. nr IPPB2/4514-68/15-4/MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę S. G., dalej...
jako Skarżący złożył wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków...

II FSK 138/15 - Wyrok NSA z 2017-02-16

r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia...
. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawą prawną powyższego orzeczenia był art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

I SA/Bd 522/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-05

kosztów postępowania W złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych...
Wnioskodawcy nie podlegała podatkowi z uwagi na zastosowanie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Określona w akcie przekształcenia...

III SA/Wa 2568/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2014 r. nr IPPB2/436-561/13-7/MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę...
o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia...

I SA/Rz 359/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-07-10

dotyczyło opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa...
. Wnioskodawcy powołali się na przepis art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zwolnienie od podatku od towarów i usług wkładów niepieniężnych...

III SA/Po 881/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-07

ze skargi W. S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] marca 2013 roku nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę Dyrektor...
, iż na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy te spółkę traktować inaczej niż pozostałe spółki osobowe., Określając podstawę opodatkowania podatkiem...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100