Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 796/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-14

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K. działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie...
., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy wypłaconej na rzecz...

I SA/Kr 197/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-26

listopada 2021 r., nr 0115-KDIT1.4011.662.2021.3.MST w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; II. zasądza...
również jako: Wnioskodawca, Strona, Skarżąca) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie nr 1) oraz podatku dochodowego od osób...

III SA/Wa 2052/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1. uchyla zaskarżoną...
. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zwolnienia...

SA/Po 1527/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-10

/art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - t.j. Dz.U. 1991 nr 49 poz. 216/., 3. Od 1 maja 1991 r. fundacje...
mogą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. swoje dochody przekazują na cele...

II FSK 1306/17 - Wyrok NSA z 2019-05-08

Odliczenie przez podatnika podatku dochodowego właściwego dla osób prawnych kwot wypłaconych wspólnikom dywidend od podstawy opodatkowania podatkiem kapitałowym...
nie stanowi przewidzianego w art. 20 ust. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1997 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) powodu...

I SA/Rz 590/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-24

Finansów z dnia [...] kwietnia 2014r. nr [....] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - oddala skargę - Minister Finansów, interpretacją indywidualną z dnia...
przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w spółce z o.o., nabytych w wyniku likwidacji spółki jawnej...

II FSK 576/05 - Wyrok NSA z 2005-07-28

. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ był w 1998 r. przepisem szczególnym. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie...
ze skargi Anny G. i Dariusza G. na decyzję Izby Skarbowej w O. Ośrodek Zamiejscowy w E. z dnia 9 lipca 2001 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych...

I SA/Kr 1092/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-28

Skarżących A. i B. C. od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia w drodze...
w sprawie określenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu zamiany nieruchomości. W dniu [...] października 2007r. Skarżący złożyli w Urzędzie Skarbowym...

I SA/Kr 329/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-05

2018 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - skargi oddala - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 27 grudnia 2018r. wydał...
. (data wpływu 21 września 2018r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy estońska...

I SA/Gl 515/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-21

w K. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy...
decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] r., w sprawie odmowy stwierdzenia odmowy nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r., Decyzję organu...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100