Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 113/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-03

jest podstaw do oprocentowania jej na podstawie art. 78 § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej., Na ww. decyzje skarżąca w dniu 11 grudnia 2017 r. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu...
naruszeniem przepisu art. 78 § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, bowiem w ww. decyzji organ nieprawidłowo naliczył oprocentowanie od niezrealizowanej części nadpłaty, na skutek...

III SA/Wa 1502/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

Ordynacji podatkowej twierdząc, że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku jest jednym z elementów zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę...
optymalizacyjnego. W sprawie zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości zastosowania art. 119a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201...

III SA/Wa 1503/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

na podstawie art. 165a § 1 oraz art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej twierdząc, że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku jest jednym z elementów zdarzenia...
podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, dalej Ordynacja podatkowa)., W wydanym Postanowieniu I, odmawiając wydania interpretacji z uwagi na rzekomą możliwość zastosowania art...

I SA/Gd 320/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-12

prawa podatkowego w tym Ordynacji podatkowej, tj. przepisów działu Ilia, rozdział 1. Ordynacji, a w szczególności art. 119a-119f (pytanie to doprecyzowano w odpowiedzi...
gdyż możliwość skorzystania z tego wyłączenia jest dodatkowo ograniczona w związku z uwzględnieniem przepisów działu IlIa, rozdział 1. Ordynacji podatkowej, tj. art...

I SA/Gd 319/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-12

warunki wyłączenia w tych przepisach zawarte, z pominięciem innych przepisów prawa podatkowego w tym Ordynacji podatkowej, tj. przepisów działu Ilia rozdział 1. Ordynacji...
, rozdział 1. Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f OP?, 3) Czy jeśli zdaniem organu interpretacyjnego oceniając czy do Wnioskodawcy ma zastosowanie wyłączenie...

I SA/Gd 321/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-12

w tym Ordynacji podatkowej, tj. przepisów działu Ilia, rozdział 1. Ordynacji, a w szczególności art. 119a-119f (pytanie to doprecyzowano w odpowiedzi na wezwanie...
skorzystania z tego wyłączenia jest dodatkowo ograniczona w związku z uwzględnieniem przepisów działu IlIa, rozdział 1. Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f OP?, 3...

I SA/Gd 322/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-12

w Jego ocenie spełnia warunki wyłączenia w tych przepisach zawarte, z pominięciem innych przepisów prawa podatkowego w tym Ordynacji podatkowej, tj. przepisów działu Ilia rozdział 1...
przez przepisy działu IlIa, rozdział 1. Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f OP?, 3) Czy jeśli zdaniem organu interpretacyjnego oceniając czy do Wnioskodawcy ma zastosowanie...

II FSK 2924/18 - Wyrok NSA z 2020-10-20

uzasadnione przypuszczenie, że mogą one być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej zwana...
: 'Ordynacja podatkowa'). Organ wyjaśnił, że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku jest jednym z elementów zdarzenia przyszłego przedstawionego...

VI SA/Wa 2484/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-06

. decyzję z dnia [...] czerwca 2012 r., Równocześnie złożyła do Ministra Finansów wniosek na podstawie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33(d) § 2 Ordynacji podatkowej...
. postanowienie zażalenie, zarzucając w nim:, 1. naruszenie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33 d § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 8 ustawy o grach hazardowych, poprzez...

I GSK 760/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

oprocentowaniu zgodnie z art. 78 § 1 ordynacji podatkowej,, 2. kwoty 758.374 zł tytułem oprocentowania nadpłaty, którą stanowił niedokonany w przewidzianych prawem terminach zwrot...
., Po rozpatrzeniu wniosku NUC, decyzją z dnia [...] października 2013 r., na podstawie art. 207 § 1 i 2 i art. 72 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100