Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Bk 90/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-04-08

.' w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w B. przy ul. [...], oznaczonej nr geod. 1472/4, obr. 1, spowodowanego budową drogi...

II SA/Bk 690/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-02-11

Zważywszy, że opłata adiacencka jest rodzajem daniny publicznej, możliwy wybór stawki procentowej kształtującej wysokość opłaty, należy postrzegać w duchu zasady 'in...
. S. i W. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną...

I OSK 617/09 - Wyrok NSA z 2010-02-22

Odwoławczego w Koszalinie z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 11 lutego 2009 r...
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (dalej opłatę adiacencką) położonej w Koszalinie nr ew. [...] i [...] obr. ew...

II SA/Gd 525/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-14

. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 czerwca 2017 r.: nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla...
., którą Rada Gminy ustaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej zależną od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej...

I OSK 951/05 - Wyrok NSA z 2006-06-09

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia...
[...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...], którą to decyzją wydaną na podstawie art. 98 ust. 4 w związku z art. 145, art...

II SA/Sz 103/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-14

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega...
Nr XXXII/194/2006 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stawek procentowej opłaty adiacenckiej ustalił opłatę adiacencką w wysokości [...]zł...

II SA/Go 292/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją administracyjną z dnia [...] listopada 2008r...
, uchwały Rady Gminy i Miasta Nr XXVI 11/180/2000 z dnia [...] listopada 2000r. w sprawie: stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustalonej przy wzroście wartości nieruchomości...

II SA/Go 634/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-28

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
z dnia [...] listopada 2000r. w spawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustalonej przy wzroście wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz art. 104 ustawy...

II SA/Wr 202/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-23

z dnia [...]r. (Nr[...]) Wójt Gminy K. w pkt. I ustalił dla J. B. zam., ul. L.[...], W., [...] K., opłatę adiacencką w wysokości 5751,70 zł z tytułu wzrostu wartości...
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) wójt może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości dokonanego...

II SA/Wr 622/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-17

Rejonowego w Bystrzycy Kłodzkiej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu...
przez Starostę K., opłatę adiacencką w wysokości 143 820 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej we wsi T. oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 175/4...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100