Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 268/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-20

podatek akcyzowy nakładany w Polsce na oleje smarowe do celów innych niż paliwo silnikowe lub grzewcze nie jest też innym podatkiem, który mógłby być nakładany zgodnie...
na oleje smarowe przeznaczone do innych celów, niż paliwo silnikowe lub grzewcze, także innych podatków pośrednich., Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe oleje smarowe...

III SA/Gl 244/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-08

UC G. w dniu [...] r. jako podatnik podatku akcyzowego; w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywała wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe w tym oleje o kodzie CN...
jego wykładnię w granicach ustalonego w sprawie stanu faktycznego, polegającą na przyjęciu, iż oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa...

III SA/Gl 520/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-21

w Polsce na oleje smarowe do celów innych niż paliwo silnikowe lub grzewcze nie jest też innym podatkiem, który mógłby być nakładany zgodnie z Dyrektywą Horyzontalną...
związanych z przekraczaniem granicy handlu między państwami członkowskimi - co w świetle regulacji wspólnotowych wyklucza możliwość nakładania na oleje smarowe...

III SA/Gl 519/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-21

w Polsce na oleje smarowe do celów innych niż paliwo silnikowe lub grzewcze nie jest też innym podatkiem, który mógłby być nakładany zgodnie z Dyrektywą Horyzontalną...
związanych z przekraczaniem granicy handlu między państwami członkowskimi - co w świetle regulacji wspólnotowych wyklucza możliwość nakładania na oleje smarowe przeznaczone...

I SA/Rz 85/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-04-19

wniosek, że wyroby energetyczne takie jak oleje smarowe nie będą objęte regulacjami wspólnotowymi, gdy będą wykorzystywane w innych celach niż paliowo silnikowe...
krajowy mógł opodatkować czynności mające za przedmiot oleje smarowe przeznaczone na inne celne niż napędowe bądź grzewcze, a zgodnie z art.3 ust. 3 akapit 1 dyrektywy...

I GSK 428/12 - Wyrok NSA z 2013-02-26

gumowych dla branży motoryzacyjnej (w szczególności tzw. pasków klinowych). W zakresie swojej działalności Spółka wykorzystuje oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 99...
innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów...

III SA/Gl 1221/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-09

, w jakim przepis ten powinien znaleźć w sprawie bezpośrednie zastosowanie, poprzez uznanie, że oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż jako paliwo silnikowe...
ten powinien znaleźć w sprawie bezpośrednie zastosowanie, poprzez uznanie, że oleje smarowe, wykorzystywane do celów innych niż jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania...

III SA/Gl 546/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-11

stanie faktycznym i prawnym., Spółka jest producentem amortyzatorów samochodowych i w toku produkcji wykorzystuje oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 99. Olej kupuje...
w podatku akcyzowym, gdyż zwolnienia te nie obejmowały olejów smarowych o kodzie 2710 19 99 (załącznik nr 2 do ustawy, poz. 4). Oleje smarowe były zaliczone do wyrobów...

III SA/Gl 543/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-11

stanie faktycznym i prawnym., Spółka jest producentem amortyzatorów samochodowych i w toku produkcji wykorzystuje oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 99. Olej kupuje...
w podatku akcyzowym, gdyż zwolnienia te nie obejmowały olejów smarowych o kodzie 2710 19 99 (załącznik nr 2 do ustawy, poz. 4). Oleje smarowe były zaliczone do wyrobów...

III SA/Gl 609/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-24

w następującym stanie faktycznym i prawnym., Spółka jest producentem amortyzatorów samochodowych i w toku produkcji wykorzystuje oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 99. Olej kupuje...
w podatku akcyzowym, gdyż nie obejmowało ono olejów smarowych o kodzie 2710 19 99 (załącznik nr 2 do ustawy, poz. 4). Oleje smarowe były zaliczone do wyrobów...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100