Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Lu 432/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiące: [...] 2009 r., W trakcie tego postępowania ustalono, że skarżący wykorzystał olej opałowy '[...]' niezgodnie z przeznaczeniem...
. Olej został zużyty do napędu ciągników siodłowych, maszyn i urządzeń rolniczych oraz samochodów osobowych. W w/w decyzji ostatecznej ustalono, że w [...] 2009 r. ilość...

III SA/Lu 433/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiące: [...] 2009 r., W trakcie tego postępowania ustalono, że skarżący wykorzystał olej opałowy '[...]' niezgodnie z przeznaczeniem...
. Olej został zużyty do napędu ciągników siodłowych, maszyn i urządzeń rolniczych oraz samochodów osobowych. W w/w decyzji ostatecznej ustalono, że w [...] 2009 r. ilość oleju...

III SA/Lu 434/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

wykorzystał olej opałowy '[...]' niezgodnie z przeznaczeniem. Olej został zużyty do napędu ciągników siodłowych, maszyn i urządzeń rolniczych oraz samochodów osobowych...
, oferowanych na sprzedaż jako olej napędowy, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w L. po wszczęciu postępowania, decyzją z dnia [...] marca 2018 r. określił stronie...

III SA/Łd 139/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-17

uwzględniony. W 2012 r. składane były zestawienia sprzedaży oleju opałowego. W zestawieniach są zawarte są dane osób, które zakupiły olej grzewczy na paragon bądź...
można było sprawdzić nabitą wartość, która właśnie dowodzi faktu że został sprzedany olej opławy. Do każdej ilości sprzedanego oleju opałowego posiada oświadczenia, a w 2012 r...

III SA/Po 69/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-22

jest bowiem uwzględnienie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem był olej silnikowy oraz ilości tego oleju, od których podatnik...
powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym. Strona będąc w posiadaniu odbarwionego oleju opałowego, od którego na wcześniejszym etapie obrotu nie uiszczono podatku...

V SA/Wa 90/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-05

opałowego. W ocenie organów nabyty olej napędowy grzewczy został zużyty niezgodnie z zadeklarowanym oświadczeniem, co organy wywiodły z faktu, że dokonując dalszej...
administracji naruszyły art. 37h ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ponieważ błędnie zakwalifikowały olej opałowy sprzedany przez spółkę do celów...

V SA/Wa 89/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-05

z przeznaczeniem oleju opałowego. W ocenie organów nabyty olej napędowy grzewczy został zużyty niezgodnie z zadeklarowanym oświadczeniem, co organy wywiodły z faktu...
.), ponieważ błędnie zakwalifikowały olej opałowy sprzedany przez spółkę do celów opałowych, jako paliwa do napędu silników spalinowych, a w konsekwencji...

V SA/Wa 118/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

zapłaty przez spółkę opłaty paliwowej w związku ze stwierdzonym przez organy administracji zużyciem niezgodnym z przeznaczeniem oleju opałowego. W ocenie organów nabyty olej...
października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. z 2012 poz. 931 ze zm.), ponieważ błędnie zakwalifikowały olej opałowy sprzedany...

V SA/Wa 111/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-05

, że skarżąca w okresie od grudnia 2012 r. do czerwca 2013 r. sprzedawała olej napędowy grzewczy wyłącznie E. Sp. z o.o. w O., a ta nabywała go i zużyła, na wskazanym terenie...
w okresie grudzień 2012 r. - czerwiec 2013 r. sprzedawała olej napędowy grzewczy wyłącznie E. Sp. z o.o. w O., a nabywczyni kupowała go i zużyła, na wskazanym terenie...

III SA/Gl 645/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-26

tej stwierdzono, że strona posiadała olej napędowy niewiadomego pochodzenia, a jednocześnie nie ustalono, że podatek akcyzowy został od nich zapłacony, tym samym - w rozumieniu...
nr [...] z [...]r. dotyczyła dostawy oleju opałowego do urządzenia grzewczego w zakładzie produkcyjnym w L. - tym samym występuje konieczność uzupełnienia postępowania...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   8