Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bd 658/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-12-16

z nieujawnionych źródeł przychodów za 2001 rok w kwocie 13.491,00 zł., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy przedstawił następujący stan faktyczny: Naczelnik Urzędu...
zakończone decyzją z dnia [...] Nr [...] ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu...

I SA/Bk 379/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-10-30

podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 r. 1...
zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 r. w kwocie...

I SA/Bk 378/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-10-30

podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 r. 1...
podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 r. w kwocie...

I SA/Bd 482/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-12-15

dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., W dniu [...] marca...
od osób fizycznych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. Oświadczyła...

I SA/Kr 1600/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-10

zobowiązania podatkowego z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w, ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r., I. uchyla...
., nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej ustalił J.K.wysokość zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...

I SA/Ka 960/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-01-13

W przypadku gdy stwierdzone zostanie, iż poniesione wydatki nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oraz w zgromadzonych wcześniej zasobach finansowych...
, organy podatkowe zyskują uprawnienie do przyjęcia, iż podatnik osiągnął przychody ze źródeł, których nie ujawnił., Nie ma zatem znaczenia, czy podatnik uzyskał...

I SA/Rz 203/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-07-04

w ujawnionych źródłach przychodów za 2004r. w wysokości 187.289,00 zł, uchylił w całości decyzję organu podatkowego I instancji i ustalił zryczałtowany podatek dochodowy od osób...
fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004r. w wysokości 164.710,00 zł., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał...

I SA/Po 551/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-17

z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 rok oddala skargę...
w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r., W toku postępowania kontrolnego ustalono, że w 2004 r. X. pozostawał w związku małżeńskim z Y., w którym to związku...

I SA/Ol 396/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-05-28

dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1994 rok w kwocie 69.628,24 zł., Z akt sprawy i uzasadnienia decyzji odwoławczej wynika, co następuje:, Decyzją...
z dnia '[...]', Urząd Skarbowy ustalił J. M. zobowiązanie w zryczałtowany podatku dochodowym od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1994 r. wysokości 69.628,24...

I SA/Rz 150/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-07-10

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 9.155,00 zł.,, 2) nr (...) - utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia...
(...) czerwca 2007r. (nr (...)) ustalającą dla M. S. wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100