Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 917/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-13

w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 15 lipca 2009...
w formie ryczałtu od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w wysokości 60.358,-zł., Zdaniem organu z zestawienia ogółu poniesionych...

I SA/Gd 932/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-13

źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2004 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia 29...
. ustalającej stronie skarżącej zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...

I SA/Gd 1156/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-13

źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2006 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2006 r. w wysokości 67 062 zł - uchylił decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ...

I SA/Gd 1155/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-13

źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2005 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2005 r. w wysokości 24 621 zł - uchylił decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ...

I SA/Kr 1600/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-10

zobowiązania podatkowego z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w, ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r., I. uchyla...
., nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej ustalił J.K.wysokość zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...

I SA/Gd 955/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-22

w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2005 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 30 września 2010 r...
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2005 r. w wysokości 2.990 zł - utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji...

I SA/Gd 930/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-05

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 4 kwietnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w wysokości 38 555 zł - utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji., W uzasadnieniu organ odwoławczy przedstawił stan...

I SA/Gd 953/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-15

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za rok 2003 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 29 maja 2009 r...
od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. w wysokości 162.977 zł - utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej...

I SA/Gd 954/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-15

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za rok 2004 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 29 maja 2009 r...
od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w wysokości 52.316 zł - utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej...

I SA/Gd 919/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-13

w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 15 lipca 2009...
w formie ryczałtu od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w wysokości 60.358,-zł., Zdaniem organu z zestawienia ogółu poniesionych...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100