Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ke 936/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-04-06

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2021 r. [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji; II. zasądza...
. znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami (w tym handel o powierzchni...

II SA/Gd 429/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-24

w z dnia 5 maja 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy oddala skargę. 1. Prezydent Miasta decyzją z 18 maja...
2001 r. ustalił M. S.-T. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na działce nr [[...]] w S. przy ul. M. jednokondygnacyjnego domu jednorodzinnego...

IV SA/Po 715/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-22

w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę IV SA/Po 715/17, Uzasadnienie, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne...
, 26.09.2016r., 26.10.2016r. i 23.11.2016r. odmówił [...] ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali usługowej i biura na terenie działki o nr ewid...

II SA/Gd 196/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-10-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 15 stycznia 2020 r., nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy oddala...
września 2018 r. nr [..] wydanej w przedmiocie przeniesienia w części decyzji Wójta Gminy z 6 marca 2006 r. nr [..] o warunkach zabudowy., Skarga została wniesiona...

II SA/Gd 39/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-10-07

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 3 grudnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy...
sierpnia 2018 r., wydanej w przedmiocie przeniesienia w części decyzji Wójta Gminy z 14 sierpnia 2007 r. o warunkach zabudowy., Skarga została wniesiona w następującym...

II SA/Wr 165/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji...
) z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hotelu wraz...

II SA/Po 371/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-03

nieważności decyzji Burmistrza Z. z dnia [...] 2014 r. nr [...] znak [...] o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu działki nr [...] w Konarzewie., Przedmiotowe decyzje...
zostały wydane w następującym stanie sprawy., Decyzją nr [...] z dnia [...] 2014 r. Burmistrz Z. (dalej również: Burmistrz) ustalił na wniosek L. O. warunki zabudowy...

II SA/Gd 294/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-20

Odwoławczego z dnia 25 lutego 2020 r., nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. A. wniosła...
z dnia 30 stycznia 2017 r., wydanej w przedmiocie przeniesienia w części decyzji Wójta Gminy z dnia 3 stycznia 2011 r. o warunkach zabudowy., Skarga została wniesiona...

II SA/Gd 134/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-11-04

z dnia 3 grudnia 2019 r. Nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. R. J., dalej skarżący...
przeniesienia w części decyzji Wójta Gminy z 20 lutego 2008 r. o warunkach zabudowy., Skarga została wniesiona w następującym stanie sprawy:, Na wniosek R. J., Wójt Gminy...

II OSK 539/18 - Wyrok NSA z 2019-01-09

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy oddala...
o warunkach zabudowy., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Decyzją z dnia [...] stycznia 2012 r. Burmistrz D. - po rozpatrzeniu...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100