Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 229/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-06

'). Skarżąca i jej mąż oświadczyli następnie do treści ww. aktu notarialnego, że w przedmiotowym lokalu byli zameldowani od 2007 r. i korzystają z ulgi meldunkowej. Ww...
się z pytaniem, czy oświadczenie w akcie notarialnym, że w przedmiotowym lokalu małżeństwo S. i K. M. byli zameldowani od 2007 roku i korzystają z ulgi meldunkowej (§ 7...

III SA/Wa 759/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-27

o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, nie złożyła zeznania podatkowego na właściwym formularzu, wykazując 19% podatek od dochodu...
meldunkowej oświadczenie na formularzu PIT-39, który stanowi podstawę do spełnienia przesłanki do skorzystania z tzn. ulgi meldunkowej. Ponadto, za konieczny do uwzględnienia...

III SA/Wa 2698/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-26

. Z tego względu do lokalu mieszkalnego miała zastosowanie ulga meldunkowa. Jak stwierdził Skarżący, został poinformowany, że rzekomo nie złożył oświadczenia o prawie do takiej...
, iż podlega uldze meldunkowej. Zgodnie z wyjaśnieniami Skarżącego pismo przewodnie zostało nadane wraz z formularzami i wysłane do Urzędu Skarbowego W. przesyłką poleconą w dniu...

VIII SA/Wa 658/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-05

, że skarżący nie złożył oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, w terminie złożenia zeznania podatkowego za rok, w którym nastąpiło zbycie...
, że w sprawie nie zostało złożone stosowne oświadczenie uprawniające skarżącego do skorzystania z ulgi meldunkowej. Zdaniem skarżącego, organ I instancji...

I SA/Lu 935/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-22

podatkowego, tzw. ulgi meldunkowej., Z akt sprawy wynika, że podatniczka i jej mąż S. D. w dniu 1 marca 2007 r. nabyli na podstawie umowy darowizny od rodziców...
w dniu 20 czerwca 2012 r. 'nie muszą nic załatwiać w urzędzie skarbowym'., Według podatników złożyli oni oświadczenia wymagane do zastosowania ulgi meldunkowej. W aktach...

III SA/Wa 2638/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-06

z późn. zm.), dalej 'u.p.d.o.f.' w brzmieniu obowiązującym dnia 31 grudnia 2008 r. tzw. 'ulga meldunkowa'., W związku z powyższym spytała czy zwolnienie przychodów...
z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego wraz z gruntem, na którym jest wzniesiony ('ulga meldunkowa') na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) u.p.d.o.f. obejmuje grunt...

III SA/Wa 2045/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-07

w nim, że stosowny wniosek o skorzystanie z prawa do ulgi złożyła na zeznaniu podatkowym PIT-39 wykazując całą kwotę do ulgi meldunkowej, oraz że jej rozumienie przepisu...
wyjaśniając, że z uwagi na spełnienie wszystkich warunków uprawniających do skorzystania z ulgi meldunkowej zbycie przedmiotowej w sprawie nieruchomości było zwolnione...

I SA/Wr 861/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-08-25

stanowiącego współwłasność małżeńską do skorzystania z 'ulgi meldunkowej' wystarczy, aby tylko jeden z małżonków był zameldowany w tym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy...
niż 12 miesięcy przed datą zbycia i czy w związku z tym wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania, z 'ulgi meldunkowej', 2) czy 'ulga meldunkowa' powinna dotyczyć...

I SA/Gd 531/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-25

złożonych przez podatnika oświadczeń z uwagi na spełnienie wymogów formalnych uprawniających do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej i wobec tego co najmniej rozważyć...
na okoliczność w jaki sposób w latach 2009-2012 ewidencjonowano w urzędach skarbowych oświadczenia w sprawie ulgi meldunkowej, a w szczególności, że dokumenty...

I SA/Gd 530/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-25

i skutków złożonych przez Podatniczkę oświadczeń z uwagi na spełnienie wymogów formalnych uprawniających do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej i wobec (ego co najmniej...
dowodów na okoliczność w jaki sposób w latach 2009-2012 ewidencjonowano w urzędach skarbowych oświadczenia w sprawie ulgi meldunkowej, a w szczególności, że dokumenty...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100