Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 91/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-27

inwestorowi: A. l S.A. z siedzibą w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu Domu Handlowego [...] w K. , poprzez demontaż: anten sektorowych...
oraz radiolinii znajdujących się na stalowym maszcie, szafy sterowniczej znajdującej się obok masztu oraz okablowania całej przedmiotowej stacji bazowej, wskazując...

II OSK 848/16 - Wyrok NSA z 2018-01-19

[...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. zasądza od P. Sp. z o.o. z siedzibą...
roku, nr [...] w przedmiocie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej (pkt 1 wyroku) oraz zasądził od organu na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego...

II SA/Wr 756/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru...
administracyjne w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] (A. Sp. z o.o.) Nr [...] zlokalizowanej w Ś. przy ul. G. nr [...], na terenie działki...

II SA/Gd 577/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-14

Starosty z dnia 14 maja 2012 r. odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii...
, 'A' Spółki z o.o. z siedzibą w W., zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej - stacji przekaźnikowej...

II SA/Sz 1476/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-07-13

w W. doprowadzenie przebudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej [...] do stanu poprzedniego, uchylił zaskarżoną decyzję w całości i na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 2 ustawy...
Prawo budowlane nakazał Spółka A. S.A. rozbiórkę elementów samowolnej przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej [...] , zlokalizowanej na działce nr [...] , gmina M...

II OSK 641/18 - Wyrok NSA z 2020-01-29

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm., K.p.a.), umorzył postępowanie w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej...
rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej spółki [...] na działce o numerze [...] przy ul. [...] w [...], o czym zawiadomiono wnioskującego, właściciela nieruchomości...

II SA/Wr 170/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-11

inwestorowi stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wykonanej w obrębie budynku przy ul. [...][...] we [...], rozbiórkę wskazanej stacji bazowej wraz z instalacją...
od B. Ł. (dalej także jako: 'skarżący) informacji o montażu na wieży kościoła zlokalizowanego we [...] przy ul. [...][...] anten stacji bazowej telefonii komórkowej, podjął...

II SA/Kr 1510/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-13

dalej Prawem Budowlanym z 1994 r.) nakazał inwestorowi Polskiej Telefonii Komórkowej '[...]' Sp. z o.o. z siedzibą w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej...
'[...]' oraz okablowania całej przedmiotowej stacji bazowej., W uzasadnieniu podniesiono co następuje., 1. postępowanie w sprawie budowy przedmiotowej stacji bazowej...

II SA/Kr 1213/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-22

pkt 1, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz art. 77, art. 123 K.p.a. właścicielowi stacji bazowej telefonii...
komórkowej nr [...] [...] zlokalizowanej na kościele przy ul. [...] w K., tj.: [...] Sp. z o.o. wstrzymał roboty budowlane związane z budową stacji bazowej telefonii...

II OSK 616/12 - Wyrok NSA z 2013-07-10

Nadzoru Budowlanego w Krakowie z [...] kwietnia 2011 r. w przedmiocie nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej., Wyrok został wydany w następującym stanie...
budowlane (t.j. 12 listopada 2010 r. Dz.U. Nr 234, poz. 1623), dalej Prawo budowlane, nakazał inwestorowi - P. Sp. z o.o. w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100