Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Gl 1039/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-28

, na podstawie których poczyniono ustalenia okazały się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte i faktury nie odzwierciedlały stanu faktycznego...
przytoczył treść powołanych przepisów i podniósł, że opłata paliwowa nie jest należna z tytułu wystawienia 'pustych faktur', gdyż żaden przepis dot. podatku akcyzowego i opłaty...

III SA/Gl 1045/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-27

na to, że faktury na podstawie których poczyniono ustalenia okazały się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte, a faktury nie odzwierciedlały stanu...
i podniósł, że opłata paliwowa nie jest należna z tytułu wystawienia 'pustych faktur', gdyż żaden przepis dot. podatku akcyzowego i opłaty paliwowej nie określa takiego...

III SA/Gl 1046/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-28

wskazuje, iż opłata paliwowa jest nienależna z uwagi na to, że faktury na podstawie których poczyniono ustalenia okazały się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo...
i zastosowanie., W uzasadnieniu skargi przytoczył treść powołanych przepisów i podniósł, że opłata paliwowa nie jest należna z tytułu wystawienia 'pustych faktur...

III SA/Gl 1047/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

na to, że faktury, na podstawie których poczyniono ustalenia okazały się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte i faktury nie odzwierciedlały stanu...
wystawienia 'pustych faktur', gdyż żaden przepis dot. podatku akcyzowego i opłaty paliwowej nie określa takiego obowiązku, jak to jest w przypadku ustawy o VAT w jej art. 108...

III SA/Po 149/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-04

gospodarczych pomiędzy stronami wskazanymi na fakturach, wprowadzając do obrotu gospodarczego tzw. 'puste faktury'. Spółka ta miała nabywać paliwo do dalszej odsprzedaży...
i z wystawiały faktury nie dokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych pomiędzy stronami wskazanymi na fakturach, wprowadzając do obrotu gospodarczego tzw. 'puste...

III SA/Gl 293/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-20

podatku akcyzowego i opłaty paliwowej nie określa obowiązku zapłaty podatku akcyzowego i opłaty paliwowej w przypadku tzw. 'pustych faktur' jak to ma miejsce w przypadku ustawy...
o podatku od towarów i usług (art. 108). Uznał, że skoro wystawca nie posiadając oleju napędowego wystawiał 'puste faktury', to oczywistym jest że nie mógł ich sprzedać...

III SA/Łd 514/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-02

na posługiwaniu się fałszywymi 'pustymi' fakturami uzasadniałoby wznowienie postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie paliwowej z powołaniem...
się na fałszywe dowody. To, że ojciec skarżącego pod firmą Ax. A.W. legalizował obrót paliwem niewiadomego pochodzenia za pomocą posługiwania się 'pustymi' fakturami...

III SA/Łd 515/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-02

koncepcji skarżącego doprowadziłoby do paradoksalnej sytuacji, w której prowadzenie przestępczego procederu polegającego na posługiwaniu się fałszywymi 'pustymi' fakturami...
pod firmą Ax. A.W. legalizował obrót paliwem niewiadomego pochodzenia za pomocą posługiwania się 'pustymi' fakturami, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń...

III SA/Po 887/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

tego paliwa od swoich kontrahentów kupował tzw. 'puste faktury', co stanowiło oficjalny wynik przeprowadzonych czynności kontrolnych. Skarżący nie zgadza się z takim...

III SA/Po 879/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-29

kupował tzw. 'puste faktury', co stanowiło oficjalny wynik przeprowadzonych czynności kontrolnych. Skarżący nie zgadza się z takim stanowiskiem, twierdząc, że dokonywał...
1   < Poprzednie   2   Następne >   4