Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

III SA/Gl 1047/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

na to, że faktury, na podstawie których poczyniono ustalenia okazały się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte i faktury nie odzwierciedlały stanu...
wystawienia 'pustych faktur', gdyż żaden przepis dot. podatku akcyzowego i opłaty paliwowej nie określa takiego obowiązku, jak to jest w przypadku ustawy o VAT w jej art. 108...
1   < Poprzednie   2