Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 1537/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-25

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację...
' lub 'Skarżąca'), przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych...

III SA/Wa 3302/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-28

sprzedaży notariusz nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych stosując zwolnienie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - dalej 'Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r.'. Podatek od czynności cywilnoprawnych, zdaniem Strony...

I SA/Gl 1055/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-07

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K., działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 14b §...
prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną - jest nieprawidłowe...

II FSK 2452/14 - Wyrok NSA z 2016-09-20

indywidualną Ministra Finansów z dnia 11 października 2013 r. Nr IPPBII/436-191/13/MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyrok jest dostępny na stronie...
o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych. Spółka wskazała, że posiada siedzibę...

I SA/Wr 747/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-12

Z. G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia 31 maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę w całości...
. nr [...] i określająca, z tytułu zawartej w dniu [...] maja 2006 r. umowy pożyczki, zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 807 zł oraz odmawiająca...

I SA/Po 386/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-20

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy pożyczki...
2017 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego P. - Wilda z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...]zł...

I SA/Go 158/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-06

indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] wydaną w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków...
(wartość majątku) uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych w spółce kapitałowej jako kapitał zakładowy. Do spółki jawnej zostanie wniesiona wartość...

III SA/Wa 2577/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-08

z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...
podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w związku z zawartą umową sprzedaży...

I SA/Gd 1224/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-01

dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną, jest nieprawidłowe., Rozstrzygnięcie...
po jej przekształceniu., Zdaniem Spółki, wkłady wspólników do spółki komandytowej podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Suma wkładów przed przekształceniem pozostała...

I SA/Kr 1862/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-19

Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 28.073,00 zł z tytułu powołania...
Pierwszego Urzędu Skarbowego prowadził postępowanie wymiarowe dotyczące określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych powstałego w związku...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100