Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 3751/17 - Wyrok NSA z 2019-11-05

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) - dalej: 'Ordynacja podatkowa', odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej...
rozstrzygnięć, jest postępowaniem szczególnym, odrębnym, do którego nie mają bezpośredniego zastosowania inne (poza wskazanym w ustawie) przepisy Ordynacji podatkowej...

II FSK 3803/17 - Wyrok NSA z 2019-11-05

oraz uzyskaniu opinii wydanej przez Ministra Rozwoju i Finansów na podstawie art. 14b § 5c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613...
ze zm.; dalej zwana: 'Ordynacja podatkowa'), organ podatkowy pierwszej instancji postanowieniem z dnia 2 grudnia 2016 r. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wniosku...

III SA/Wa 2474/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-30

interpretacji indywidualnej dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej 1) uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej...
wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn...

II FSK 1970/17 - Wyrok NSA z 2017-12-14

w tym przepisie, z pominięciem innych przepisów prawa podatkowego w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749), innymi słowy czy wobec...
możliwość skorzystania z tego zwolnienia może być ograniczona w związku z uwzględnieniem przepisów działu IIIa, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f...

III SA/Wa 1524/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

1997 r. Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, dalej Ordynacja podatkowa). Stwierdził, że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku...
zastosowania art. 119a Ordynacji podatkowej., W wydanym Postanowieniu I, odmawiając wydania interpretacji z uwagi na rzekomą możliwość zastosowania art. 119a Ordynacji podatkowej...

III SA/Wa 1523/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

1997 r. Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, dalej Ordynacja podatkowa). Stwierdził, , że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku...
zastosowania art. 119a Ordynacji podatkowej., W wydanym Postanowieniu I, odmawiając wydania interpretacji z uwagi na rzekomą możliwość zastosowania art. 119a Ordynacji...

I SA/Gd 336/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-11

nie może być ograniczony przez przepisy działu IlIa, rozdział 1, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej?, 2. Czy jeśli zdaniem organu interpretacyjnego brak opodatkowania wypłaty zysku...
Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej, to prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym korzyść podatkowa w postaci nieopodatkowania...

I SA/Gd 337/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-11

. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej?, 2. Czy jeśli zdaniem organu interpretacyjnego brak opodatkowania wypłaty zysku, wskazanego w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego...
wniosku, przez Spółkę osobową na rzecz wnioskodawcy może być ograniczony przez przepisy działu IlIa, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji...

I SA/Gd 324/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-12

, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a -119f Ordynacji podatkowej?, 3) Czy, jeśli zdaniem organu interpretacyjnego oceniając, czy do Wnioskodawcy ma zastosowanie...
podatkowej, tj. art. 119a -119f Ordynacji podatkowej, to prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zastosowanie odroczenia powstania dochodu z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę...

I SA/Gd 325/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-12

osobową na rzecz wnioskodawcy może być ograniczony przez przepisy działu IIIa, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej, to prawidłowe...
i o których mowa w art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej, a tym samym korzyści tej wnioskodawca nie może być pozbawiony, niezależnie od okoliczności, na podstawie art. 119a § 1...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100