Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SA/Wa 90/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-07

[...] i folwarku [...]. Przebieg Alei [...] jest dokumentem ciągłości osadniczej i planistycznej na terenie P., jednocześnie jest cennym elementem lokalnego krajobrazu...
opłat i podatków na właścicieli nieruchomości w P.. Nie zawiera natomiast żadnych dowodów dotyczących bezpośrednio okoliczności utworzenia lub funkcjonowania Alei...

II SA/Kr 1242/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-12-15

również znacząco utrudnić udzielanie wartościom chronionym instytucjami u.o.z.o.z. rzeczywistej i skutecznej ochrony w ramach postępowań administracyjnych czy planistycznych...
składają się uiszczony wpis w wysokości 200 zł, koszty zastępstwa adwokata w wysokości 480 zł, a nadto kwota 17 złotych, uiszczona tytułem opłaty skarbowej...

IV SA/Po 35/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-27

. ', a w projekcie tym dom przy ul. [...] zaznaczony jest jako obiekt zabytkowy. Również na podstawie faktu prowadzenia procedury planistycznej trudno poczynić konkretne ustalenia...
1   < Poprzednie   2