Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I SA/Lu 594/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-11-15

ze sprzedaży działek o przeznaczeniu planistycznym MWU będzie podlegał opodatkowaniu jako pochodzący ze źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Biorąc...
2 w związku z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.1800 ze zm.). Obejmują one wpis...

I SA/Gl 1533/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-04

, które zawarły porozumienia z Metropolią, w szczególności ustanawiających Taryfę opłat za przejazd, wysokość opłat dodatkowych i manipulacyjnych, regulamin przewozu...
. wykonywanie prac planistycznych związanych z publicznym transportem zbiorowym,, 12. opracowywanie analiz ekonomicznych związanych z ustalaniem niezbędnego poziomu części...

I FSK 830/20 - Wyrok NSA z 2021-03-03

porozumienia z Metropolią, w szczególności ustanawiających Taryfę opłat za przejazd, wysokość opłat dodatkowych i manipulacyjnych, regulamin przewozu oraz przepisy...
. wykonywanie prac planistycznych związanych z publicznym transportem zbiorowym,, 12. opracowywanie analiz ekonomicznych związanych z ustalaniem niezbędnego poziomu części zmiennej...

III SA/Wa 2814/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-26

modyfikację produktu, a następnie Dział Produkcji wraz z Działem Planistycznym oraz Działem Jakości przeprowadzają próby technologiczne. Na etapie prób mogą wystąpić dodatkowe...
1   < Poprzednie   2