Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 2317/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

dokonuje czasowego, w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, przywozu oleju napędowego na terytorium kraju. Olej służy Spółce do wytworzenia preparatu smarowego L10...
o kodzie CN 34031990 lub oleju smarowego do form L5 o kodzie CN 27101991 (wyrobów niebędących paliwem). Przywieziony olej napędowy w całości zostaje przemieszczony...

VI SA/Wa 697/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-07

, i) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, j) paliwa typu nafty do silników odrzutowych, k) inne nafty, l) oleje napędowe, m) lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje...
napędowe, n) ciężkie oleje opałowe. Dopiero zaś w art. 2 pkt 2 lit. p) ustawy o zapasach wymieniono smary. Zatem zwykła wykładnia językowa prowadzi do wniosku, że smary...

VI SA/Wa 262/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lipca 2015 r. (sygn. VI SA/Wa 287/15), w którym Sąd wskazuje, iż przedsiębiorca, który przywozi na terytorium Polski olej napędowy i wykorzystuje...
go do produkcji oleju smarowego jest handlowcem w rozumieniu ustawy o zapasach. Sąd wskazał również, iż nie można mówić o paliwie, gdy znajduje się ono 'w ramach' innego...

VI SA/Wa 827/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-22

), w którym Sąd wskazuje, iż przedsiębiorca, który przywozi na terytorium Polski olej napędowy i wykorzystuje go do produkcji oleju smarowego jest handlowcem w rozumieniu...

VIII SA/Wa 676/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

wyrobów z wykorzystaniem m.in. olejów opałowych ciężkich zaklasyfikowanych do kodu CN 2710 19 62. Powyższe oleje opałowe ciężkie są wykorzystywane jako półprodukty...
do wyrobu końcowego produktu, który nie jest paliwem w rozumieniu ustawy o zapasach (preparaty smarowe o kodzie CN 2710 19 99). Przedmiotowy olej opałowy ciężki każdorazowo...

VIII SA/Wa 684/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

wyrobów z wykorzystaniem m.in. olejów opałowych ciężkich zaklasyfikowanych do kodu CN 2710 19 62. Powyższe oleje opałowe ciężkie są wykorzystywane jako półprodukty do wyrobu...
końcowego produktu, który nie jest paliwem w rozumieniu ustawy o zapasach (preparaty smarowe o kodzie CN 2710 19 99). Przedmiotowy olej opałowy ciężki każdorazowo posiada...
1   < Poprzednie   2