Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Rz 1084/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-09

. z Politechniki Radomskiej na okoliczność:, a) zdefiniowania pojęć 'olej przepracowany' i 'zużyty olej smarowy' i czy tym ostatnim pojęciem można objąć mieszaninę olejów świeżych...
, że wspólną cechą zużytych olejów smarowych i przepracowanych jest to, że odnoszą się do produktów, które utraciły przydatność eksploatacyjną w czasie stosowania. Oleje...

I SA/Go 407/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-16

, by dalej oleje smarowe i inne produkty sprzedawać w Polsce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom dokonującym ich dalszej odsprzedaży na rzecz odbiorców ostatecznych. Oferowane...
, przeznaczonych do innych celów niż opałowe i napędowe, nie podlega opodatkowaniu zharmonizowanym podatkiem akcyzowym. Zgodnie zaś z art.20 ust.1 Dyrektywy Energetycznej, oleje smarowe...

I SA/Go 408/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-16

oleje smarowe i inne produkty sprzedawać w Polsce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom dokonującym ich dalszej odsprzedaży na rzecz odbiorców ostatecznych. Oferowane...
, oleje smarowe CN 2710 19 81 nie są objęte przepisami dotyczącymi kontroli i przemieszczania zawartymi w Dyrektywie Horyzontalnej. W ocenie strony intencją ustawodawcy...

III SA/Łd 770/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-11-14

nabywa oleje smarowe od kontrahentów krajowych, a także z krajów Unii Europejskiej oraz produkuje takie oleje. Nabyte oleje smarowe Spółka odsprzedaje lub zużywa...
w deklaracji AKC-3 za miesiąc lipiec 2004 r. wynika z wyprowadzeń olejów smarowych ze składu podatkowego Spółki poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz, że przedmiotowe oleje...

SA/Rz 1083/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-09

do silników /SWW 0241-1,0242-2/ a mianowicie 'oleje napędowe do silników szybkoobrotowych, wytwarzane z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji olejów smarowych...
. U dostawców olejów przeprowadzone zostały kontrole w celu ustalenia czy dostarczane przez nich do 'A' oleje były istotnie zużytymi olejami smarowymi i ustalono między innymi...

III SA/Łd 769/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-10-19

wniosku pełnomocnik wskazał, że przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i handel olejami smarowymi (CN 2710 19 71 - 271019 99). Spółka produkuje i nabywa oleje smarowe...
od kontrahentów krajowych, a także z krajów Unii Europejskiej. Nabyte oleje smarowe odsprzedaje lub zużywa do produkcji (przetwarza) w składzie podatkowym, a następnie...

III SA/Gl 267/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-20

). Ponadto podatek akcyzowy nakładany w Polsce na oleje smarowe do celów innych niż paliwo silnikowe lub grzewcze nie jest też innym podatkiem, który mógłby być nakładany...
nakładania na oleje smarowe przeznaczone do innych celów, niż paliwo silnikowe lub grzewcze, także innych podatków pośrednich., Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe oleje...

III SA/Gl 264/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-20

podatek akcyzowy nakładany w Polsce na oleje smarowe do celów innych niż paliwo silnikowe lub grzewcze nie jest też innym podatkiem, który mógłby być nakładany zgodnie...
nakładania na oleje smarowe przeznaczone do innych celów, niż paliwo silnikowe lub grzewcze, także innych podatków pośrednich., Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe oleje smarowe...

III SA/Gl 265/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-20

akcyzowy nakładany w Polsce na oleje smarowe do celów innych niż paliwo silnikowe lub grzewcze nie jest też innym podatkiem, który mógłby być nakładany zgodnie z Dyrektywą...
smarowe przeznaczone do innych celów, niż paliwo silnikowe lub grzewcze, także innych podatków pośrednich., Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe oleje smarowe były traktowane...

III SA/Gl 266/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-20

akcyzowy nakładany w Polsce na oleje smarowe do celów innych niż paliwo silnikowe lub grzewcze nie jest też innym podatkiem, który mógłby być nakładany zgodnie z Dyrektywą...
smarowe przeznaczone do innych celów, niż paliwo silnikowe lub grzewcze, także innych podatków pośrednich., Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe oleje smarowe...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100