Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 865/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-03-19

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - uchyla zaskarżoną decyzję. Zaskarżoną decyzją wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...
[...], nr [...], w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...

II FSK 447/12 - Wyrok NSA z 2014-03-11

Skarbowej w P. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r., 2. Decyzją z dnia 23 lipca...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 115.917,00 zł., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji wskazał, że postanowieniem z dnia 11...

II FSK 1382/07 - Wyrok NSA z 2009-01-09

. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego w sp. z o.o. z ujawnionych źródeł przychodu 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od J. D. na rzecz...
potwierdzającego, że środki na nabycie 2.077 udziałów w Spółce z o.o. F. z siedzibą w W., za łączną kwotę 1.115.000 zł, pochodzą z ujawnionych źródeł przychodów. Do wniosku dołączył...

I SA/Kr 1601/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-10

podatkowego z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w, ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r., I. uchyla...
., nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej ustalił J.K. wysokość zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...

I SA/Bk 506/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-12-29

dla tych źródeł, a nie jako przychody ze źródeł nieujawnionych., 2. Jeżeli podatnik zgromadził mienie w latach poprzednich, to nawet jeśli pochodziło ono ze źródeł...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2005 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z dnia...

III RN 55/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-04-18

dotyczących dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2002 r. sprawy ze skargi Ryszarda B. na decyzję Izby...
stanowiła dochód z nieujawnionych źródeł przychodu w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /w brzmieniu obowiązującym w 1992 r...

I SA/Bk 616/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-03-13

osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. oddala skargę. Decyzją z [...] sierpnia 2007 r. Nr [...], Dyrektor Urzędu Kontroli...
przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. w kwocie [...] zł., Na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach o poniesionych...

I SA/Gd 230/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-03-31

[...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia podatku dochodowego od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 1997 r. oddala skargę. I SA/Gd 230/04, U z a s...
w ujawnionych źródłach przychodu w kwocie [...] zł utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji., Podstawą powyższego rozstrzygnięcia był następujący stan faktyczny...

I SA/Bk 321/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-11-27

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 rok oddala skargę. Decyzją z [...] kwietnia 2007 r. Nr [...], Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B., m.in....
przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. w kwocie [...] zł., Po rozpatrzeniu odwołania skarżącej, decyzją z dnia [...] września 2007 r...

I SA/Bk 322/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-11-27

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 rok oddala skargę. Decyzją z [...].04.2007 r. Nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. ustalił J. D...
. (dalej: skarżący) zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100