Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 900/15 - Wyrok NSA z 2016-11-04

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, o udzielenie informacji publicznej w postaci: listy wszystkich kart płatniczych wydanych dla instytucji Sąd...
, że objęte wnioskiem dane nie mogą być udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....

II SAB/Wa 900/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-27

dziennika '[...]' na bezczynność Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w S w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Zarząd Okręgowy Polskiego...
informacji publicznej prasie odbywa się w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Natomiast art. 4...

I OSK 3516/15 - Wyrok NSA z 2017-10-03

ustawy o dostępie do informacji publicznej nie znajdują zastosowania do Kół Łowieckich, które działają wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy Prawo łowieckie oraz o Statut...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 r. poz. 782), poprzez ich niezastosowanie. A. S. wniósł o:, - zobowiązanie Koła...

IV SAB/Po 80/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-13

. skarżący zwrócił się na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014, poz. 782) do organu...
skarżącego do sprecyzowania w termie 14 dni wniosku oraz powiadomił, powołując się na art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, iż ustosunkuje...

II SAB/Wa 89/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

się na przepis art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm. - dalej także: 'u.d.i.p....
listopada 2017 r. poinformował stronę skarżącą, iż podstawą prawną rozpatrzenia wniosku nie jest ustawa o dostępie do informacji publicznej, lecz ustawa z dnia 30 listopada...

II SAB/Łd 222/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-21

z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej]., W ocenie organu...
. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Skarga D. G., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą A, wpłynęła do organu 9 listopada 2021 r., Strona...

II SAB/Łd 220/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-22

zgodnie ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej]., W ocenie...
, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Skarga D. G., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą A, wpłynęła do organu 9 listopada 2021 r...

II SAB/Wa 201/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-26

się do Urzędu [...] Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy [...] w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
on informacji publicznej, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jest oświadczeniem woli podmiotu uprawnionego., W skardze na bezczynność organu A. R., wnosząc...

II SAB/Wa 1097/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-26

udostępnienia informacji publicznej., Na wstępie należy wyjaśnić, że uprawnienie dostępu do informacji publicznej opiera się w przede wszystkim na normie wyrażonej w art. 61...
do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością...

I OSK 4282/18 - Wyrok NSA z 2019-06-28

możliwości jego realizacji i na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej termin odpowiedzi na ww. wniosek został przesunięty, a udzielenie...
Kancelarii Sejmu ([..]), w piśmie z dnia 19 lutego 2018 r. ponowiła wniosek o niezwłoczne przekazanie żądanej informacji publicznej, która w trybie ustawy o dostępie...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100