Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bd 373/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-06-27

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. D. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w N. z dnia [...] sierpnia 2012 r. Nr [...], znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej., Zaskarżona decyzja...

IV SA/Gl 809/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-06

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Sygn. akt IV SA/Gl 809/06 | |, UZASADNIENIE, Decyzją...
. U. z 1998r. nr 90, poz. 575 z późn. zm.), nie stwierdził u A. F. choroby zawodowej uszkodzenia [...] w postaci zawodowego, [...] - wymienionej w poz. [...] wykazu chorób...

II OSK 1624/16 - Wyrok NSA z 2018-05-24

Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego w sprawie choroby zawodowej., Powyższy wyrok został...
jako PPINS w J.) podejrzenie choroby zawodowej - przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat (poz. 15 wykazu chorób...

II SA/Sz 770/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-12

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę W dniu [...]r. [...] zwróciła się do Inspektora Sanitarnego o wydanie ostatecznej...
decyzji w sprawie choroby zawodowej, związanej z jej narażeniem na promieniowanie elektromagnetyczne, którego źródłem była radiostacja zlokalizowana w pobliżu...

II SA/Bd 209/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-05-28

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę II SA/Bd 209/08, Uzasadnienie, Mikołaj B...
. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej., Powyższy organ zaskarżoną decyzją na podstawie art.138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania...

II SA/Lu 41/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-27

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Wojewódzki Inspektor...
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w L. z dnia [...] sierpnia 2015 r., znak: [...] o braku podstaw do stwierdzenia u A. T. choroby zawodowej 'przewlekłej choroby narządu głosu...

II SA/Ol 923/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-12-19

Inspektora Sanitarnego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. WSA/wyr.1 - sentencja wyroku W dniu 16 lutego 2005r. do Powiatowej Stacji...
Sanitarno-Epidemiologicznej wpłynęło skierowanie na badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej M. S. wraz z kartą narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby...

IV SA/Po 1588/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-02

Sanitarnego w P. z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę w całości IV SA/Po 1588/20, Uzasadnienie, Państwowy Powiatowy Inspektor...
8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1367) w trybie art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14...

II SA/Bk 783/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-12

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę Skarga została...
do stwierdzenia choroby zawodowej u J. S. - narządu głosu, spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat, pod postacią guzków głosowych twardych...

II SA/Op 13/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-03-27

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...], nr [...], Państwowy Powiatowy Inspektor...
Sanitarny w Opolu orzekł o nie wystąpieniu u G. H. choroby zawodowej w postaci obustronnego trwałego ubytku słuchu typu ślimakowego spowodowanego hałasem, wymienionej...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100