Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wa 413/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-22

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oddala skargę Decyzją [...] z dnia...
[...] sierpnia 2015 r. nr [...] znak: [...] orzekającej o uznaniu za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wypłacone K. D. w formie zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko: K. D...

I SA/Wa 104/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-19

[...] kwietnia 2016 r. uznał, iż świadczenia rodzinne w wysokości [...] zł wypłacone za okres od 1 listopada 2012 r. do 28 lutego 2013 r. są świadczeniami nienależnie pobranymi...
., że świadczenia rodzinne w kwocie [...] zł, wypłacone za okres od 1 listopada 2012 r. do 28 lutego 2013 r. są świadczeniami nienależnie pobranymi i podlegają zwrotowi...

II SA/Ol 1360/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-01-17

. U. świadczenia rodzinne., Następnie decyzją z dnia '[...]', Nr '[...]', Kierownik Biura ds. koordynacji świadczeń rodzinnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, po ponownym...
, - powyższe świadczenia rodzinne zostały wypłacone E. U. przez Burmistrza Miasta '[...]', oraz, 2. odmówił E. U. prawa do:, a) zasiłku rodzinnego na dziecko: A. U. za okres...

I SA/Wa 11/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

. nr [...] uznał świadczenia rodzinne wypłacone za okres od dnia [...] listopada 2011 r. do dnia [...] czerwca 2012 r. na podstawie decyzji z [...] października 2011 r...
już J. K. świadczenia rodzinne za okres od dnia [...] listopada 2011 r. do dnia [...] czerwca 2012 r. (od dnia [...] lipca 2012 r. została wstrzymana wypłata świadczeń...

II SA/Gl 647/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-05

. do dnia 31 października 2014 r. w łącznej wysokości 2589,00 złotych za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i zobowiązał stronę do zwrotu nienależnie pobranych zasiłków...
., Stronie zostały wypłacone w całości świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji Prezydenta Miasta B. z dnia [...] r., Wojewoda Śląski wyjaśnił, że zgodnie z art...

I SA/Wa 10/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

. nr [...] uznał świadczenia rodzinne wypłacone za okres od dnia [...] listopada 2010 r. do dnia [...] października 2011 r. na podstawie decyzji...
, iż wypłacono już J. K. świadczenia rodzinne za okres od dnia [...] listopada 2010 r. do dnia [...] października 2011 r. oraz dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012...

I SA/Wa 103/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-19

z dnia [...] kwietnia 2016 r. uznał, iż świadczenia rodzinne w wysokości 239 zł wypłacone za okres od 1 października 2012 r. do [...] października 2012 r. są świadczeniami...
nr [...] z [...] lipca 2020 r., że świadczenia rodzinne w kwocie 239 zł, wypłacone za okres od 1 października 2012 r. do 31 października 2012 r są świadczeniami nienależnie...

IV SA/Gl 1007/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-15

za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne. Jednocześnie decyzją to zobowiązano I.K. do zwrotu, w terminie 30 dni od dnia kiedy niniejsza decyzja stanie się ostateczna...
formalnych. Stwierdzono równocześnie, że za ten okres zostały I.K. wypłacone świadczenia rodzinne na podstawie decyzji wydane z upoważnienia Prezydenta Miasta C...

IV SA/Gl 1232/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-28

odwołania R. K. od decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia [...] r. Nr [...] stwierdzającej, że świadczenia rodzinne przyznane w okresie od 01 listopada 2012 r. do 30 września...
. w ten sposób, że świadczenia rodzinne na D. S. zostały przyznane na okres od 01 lutego 2013 r. do 31 października 2013 r., natomiast na K. S. na okres od 01 lutego 2012 r...

III SA/Gd 691/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-02

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 26 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 26...
dzieci., Na podstawie tej informacji, decyzją z dnia 10 stycznia 2013 r. (nr [...]) uchylono decyzję przyznającą stronie świadczenia rodzinne na dzieci w okresie zasiłkowym...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100