Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 1364/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 25 października 2013 r. Nr SKO.GP.4000.114.2013 w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną...
w Kórniku (powoływanego dalej jako 'Burmistrz') w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 26 budynków mieszkalnych...

II OSK 684/20 - Wyrok NSA z 2020-08-28

. z dnia [...] marca 2019 r., nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji dotyczącej warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok...
decyzji dotyczącej warunków zabudowy, uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z [...] stycznia 2019 r., nr [...], i umorzył...

II OSK 2133/18 - Wyrok NSA z 2021-04-27

. z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od R. J...
w G. z dnia [...] grudnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...

IV SA/Wa 1998/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-10

w [...] z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] czerwca 2020 r. nr [...] Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze w [...], po rozpatrzeniu odwołania M. Z. od decyzji nr [...] z dnia [...] kwietnia 2019 r. Burmistrza K. orzekającej o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji...

II OSK 2135/18 - Wyrok NSA z 2021-04-27

. z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od R. J...
w G. z dnia [...] grudnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...

II SA/Kr 1489/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-09-21

Odwoławczego w [...] z dnia 11 października 2010r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu...
M.B. warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 'Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego, zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego...

VII SA/Wa 1558/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-29

') o znaku [...] z [...] maja 2021 r. wydana w sprawie przeniesienia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy w następującym stanie sprawy:, W dniu 2 marca 2021 r. skarżąca...
złożył do akt - na tym etapie postępowania - opinie prawną dotyczącą przeniesienia 'decyzji o warunkach zabudowy (WZ) w sytuacji, gdy po wydaniu tej decyzji jeden z dwóch...

II SA/Go 263/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-27

. [...] w sprawie ustalenia warunków zabudowy., Powyższa decyzja zapadła w następujących okolicznościach sprawy., Decyzją z dnia [...] grudnia 2004 r. nr [...], wydaną z upoważnienia...
Prezydenta Miasta, po rozpatrzeniu wniosku B.K. oraz M.T., ustalono na działce nr [...] warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na:, 1. rozbudowie istniejącego budynku...

II SA/Ke 217/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-05-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta z dnia [...], ustalającą warunki zabudowy nieruchomości dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania...

II SA/Po 508/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
[...], po rozpoznaniu wniosku M. M., odmówiono ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100