Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ke 217/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-05-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta z dnia [...], ustalającą warunki zabudowy nieruchomości dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania...

II SA/Go 263/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-27

. [...] w sprawie ustalenia warunków zabudowy., Powyższa decyzja zapadła w następujących okolicznościach sprawy., Decyzją z dnia [...] grudnia 2004 r. nr [...], wydaną z upoważnienia...
Prezydenta Miasta, po rozpatrzeniu wniosku B.K. oraz M.T., ustalono na działce nr [...] warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na:, 1. rozbudowie istniejącego budynku...

II SA/Po 508/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
[...], po rozpoznaniu wniosku M. M., odmówiono ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej...

II SA/Kr 410/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-06

[...] stycznia 2018 r. znak: [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy skargę oddala. Prezydent Miasta K. decyzją z dnia 27 listopada 2015 r...
. Nr [...] z urzędu stwierdził wygaśnięcie własnej decyzji z dnia 25 października 2010 r. Nr [...] ustalającej na wniosek M. K. warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego...

II SA/Gd 631/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-12

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 24 sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę. J. W. i T. W. wnieśli skargę na decyzję...
Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Geodezji, z dnia 13 marca 2015 r., nr [..] o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku...

IV SA/Wa 465/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę [...] S.A...
zabudowy., Stan sprawy przedstawia się następująco:, [...] S.A. złożyła wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla istniejącego nośnika reklamowego dwustronnego...

IV SA/Wa 464/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę [...] S.A...
zabudowy., Stan sprawy przedstawia się następująco:, [...] S.A. złożyła wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla istniejącego nośnika reklamowego dwustronnego...

IV SA/Po 474/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-06

Burmistrza Gminy M. G. z dnia [...] listopada 2019 r. nr [...] o ponownym zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji budowlanej...
. o ustalenie warunków zabudowy dla wyżej opisanej inwestycji., A. S. w przepisanym terminie wniósł na nie zażalenie wnosząc o jego uchylenie., Organ pierwszej instancji zawiesił...

II SA/Kr 1489/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-02-28

w sprawie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. umarza postępowanie administracyjne; III. zasądza...
przestrzennym oraz art. 104 w związku z art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 K.p.a. odmówił stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Nr [...] z dnia 4.11. 2008 r ustalającej warunki zabudowy...

II OSK 352/13 - Wyrok NSA z 2014-07-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 14 listopada 2012 r...
w Szczecinie /dalej: SKO lub Kolegium/ Nr [...], z dnia [...] lipca 2012 r. w przedmiocie warunków zabudowy - skargę oddalił., W uzasadnieniu przedstawiono następującą...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100