Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 1745/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-09

lipca 2011r. Nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego - skargę oddala - Zaskarżonym postanowieniem nr [...] z dnia 29 lipca 2011 r., Dyrektor Izby...
r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego., Powyższe rozstrzygnięcia zapadły w następujących okolicznościach faktycznych:, Naczelnika Urzędu Skarbowego jako organ...

I SA/Bd 283/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-08-09

na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Dyrektor Izby Celnej w T. prowadzi...
listopada 2010r. poborcy skarbowi sporządzili protokóły o stanie majątkowym zobowiązanego., Pismem z dnia 10 listopada 2010r. M.G. wniósł o umorzenie postępowania...

III SA/Wa 505/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-06

w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżone...
Skarbowego W. z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego i umorzył postępowanie egzekucyjne w zakresie w jakim...

I SA/Kr 604/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-10

25.05.2012r. zobowiązana zwróciła się z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego, w związku z otrzymaniem zawiadomienia o uchyleniu zajęcia w sprawie...
nr [...] oraz [...],., Naczelnik Urzędu Skarbowego w dniu 27.06.2012r. wydał postanowienie umarzające postępowanie w sprawie wydania postanowienia o umorzeniu postępowania...

III SA/Wa 1598/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

w W. z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego oddala skargę Organ egzekucyjny...
wykonawczym nr [...]., Pismem z dnia 5 kwietnia 2016 r. K. K. wniosła w trybie art. 59 § 1 pkt 4 i 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji o umorzenie postępowania...

I SA/Gl 993/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-11

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K., działając na podstawie art. 138 § 1 pkt. 1 w związku z art. 144...
[...] ([...] ) utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w K. z dnia [...] (Nr [...]) o odmowie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec A. J. (dalej...

I SA/Bk 774/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-14

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia o odmowie umorzenia postępowania egzekucyjnego...
i umorzenia postępowania w sprawie umorzenia ww. postepowania egzekucyjnego oddala skargę W związku z prowadzonym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. postępowaniem...

I SA/Gl 1286/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

[...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżone postanowienie, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz strony skarżącej kwotę...
Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. utrzymujące w mocy postanowienie Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w B. z dnia (...) r. w przedmiocie umorzenia postępowania...

I SA/Gl 1031/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-08

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego uchyla zaskarżone postanowienie. Postanowieniem z dnia [...]r. nr [...] Dyrektor Izby Administracji...
[...] Urzędu Skarbowego w G. z dnia [...] r. nr [...], którym odmówiono umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych...

III SA/Łd 169/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-14

. i K. P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
. Postanowieniem z dnia [...] Prezydent Miasta T. M. nie uznał zarzutów., Postanowieniem z dnia [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. M. umorzył postępowanie egzekucyjne...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100